Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2017-11-20 21:56 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 Biologi
Att vara ute och plocka svamp eller bär i skogen är en härlig upplevelse. Har du tur stöter du kanske på några av alla djur som lever där. Hur fungerar det i naturen? Vem äter vem? Vad får vi egentligen göra när vi är ute i naturen? När vi vandrar runt i skogen finns det träd överallt runtomkring oss. Hur har de kommit dit? Står träden bara där eller kan vi ha någon nytta av dem? De här frågorna och många fler kommer vi få svar på när vi arbetar med skogen.

Innehåll

Vad ska du kunna när vi har arbetat med det här området?

 • Du vet vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog.

 • Du känner till namnen på några träd, bär och svampar.

 • Du vet vad en näringskedja är och kan ge exempel på näringskedjor i skogen.

 • Du känner till skillnaden på rovdjur och bytesdjur och kan namnge några arter från varje grupp.

 • Du vet vad människan använder skogen till.

 • Du kan förklara vad som menas med allemansrätten.

Hur ska vi arbeta med det här ämnesområdet?

 • läsa i böcker

 • arbeta ute i naturen

 • titta på filmer

 • dokumentera vad vi upptäcker

 • diskutera med kamraterna

 • skapa en egen näringskedja

 • utföra laborationer

 • göra samarbetsövningar i skogen

Vilka förmågor ska vi använda?

Analysförmågan

Du kommer att få träna på att jämföra (för- och nackdelar, lika och olika) olika skogstyper samt olika växter,  grupper av djur och svampar.

 

Du kommer även att få träna på att jämföra och visa på sambandet mellan växter och människor (organismer i ekosystem).

 

Du kommer att få fundera på vad vi människor använder skogen till och vilken nytta som vi kan ha av den

 

 

Kommunikativa förmågan

Du kommer att få öva på att samtala, lyssna på och resonera med andra. Du kommer att få träna på att bemöta andras åsikter och att motivera dina egna.

 

Du kommer få öva på att beskriva hur djur, växter och svampar samspelar i naturen. 

 

 

Begreppsförmågan

Du kommer få öva på att förstå och använda dig av viktiga begrepp (ord) som hör till detta arbetsområde. Vi kommer att lära oss vad orden betyder och träna oss på att använda orden när vi pratar och skriver.

 

Du kommer att få träna på att namnge några av de arter som finns ute i närmiljön.

 

 

 • rovdjur
 • bytesdjur
 • nedbrytare
 • allemansrätten
 • avverkning
 • barrskog
 • lövskog
 • blandskog
 • urskog
 • näringskedja
 • årsringar
 • mycel

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Skogen

Skogen
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Analytisk förmåga
- jämföra (exempelvis likheter- skillnader, fördelar-nackdelar, orsak-konsekvens)
Du kan i stort sett beskriva och ge exempel på enkla samband mellan djur, växter och svampar i skogen.
Du kan beskriva och ge exempel på enkla samband mellan djur, växter och svampar i skogen.
Du kan beskriva och visa på olika enkla samband mellan djur, växter och svampar i skogen samt förklara vad som skulle hända om en art försvann.
Du vet i stort sett vad allemansrätten innebär.
Du vet vad allemansrätten innebär.
Du vet vad allemansrätten innebär och kan beskriva fördelar och nackdelar med den.
Kommunikativ förmåga
- samtala, lyssna på, resonera, bemöta andras åsikter samt motivera egna
Du kan i stort sett förklara vad vi människor har för nytta av skogen.
Du kan förklara vad vi människor har för nytta av skogen.
Du förklara vad vi människor har för nytta av skogen och kan motivera fördelar och nackdelar med att använda skogen.
Begreppslig förmåga
- förstå och använda begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om skogens ekosystem. Du förstår och kan förklara några begrepp. Du kan även namnge några arter från olika grupper.
Du har grundläggande kunskaper om skogens ekosystem. Du förstår och kan förklara flera begrepp. Du kan även namnge några arter från olika grupper.
Du har goda kunskaper om skogens ekosystem. Du förstår och kan förklara alla begrepp. Du kan även namnge några arter från olika grupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: