👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik - Ordklasser

Skapad 2017-11-20 22:10 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
En planering som tar upp arbetsområde Ordklasser
Grundskola 7 – 9 Svenska
Grammatik är språkets verktygslåda. Allra viktigast att djupstudera vid språkinlärning men också då du redan kan ett språk. Hur skriver man egentligen bra texter? Hur ska jag formulera mig i t.ex. skönlitterära texter för att bygga upp en stämning eller i en arbetsansökan för att arbetsgivaren ska se just mitt brev i högen? En bra sak är att ha koll på ordklasserna! Det ska vi jobba med nu i några veckor framöver.

Innehåll

Syfte och mål

Meningen med ämnet svenska är bland annat att du ska kunna formulera och skriva, olika typer av texter. Både skönlitterära som sagor och noveller men även mer formella texter som faktatexter och ansökningar.Då är det viktigt att ha koll på språkets struktur och normer, alltså vad som anses vara "rätt".

Genomförande

Vi kommer tillsammans gå igenom de nio ordklasserna; substantiv, adjektiv, verb, räkneord, adverb, interjektioner, konjunktioner, prepositioner och pronomen.  Vi kommer att ha gemensamma genomgångar med exempel och ni kommer att få arbeta med stencilövningar på de olika ordklasserna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bedömning ordklasser Sv7-9

på väg mot
grundläggande förmågor
goda förmågor
mycket goda förmågor
Förmåga att identifiera och dela in ord i ordklass
Känner till de vanligaste ordklasserna (substantiv, adjektiv och verb) och kan hitta exempel på dem i en text. Kan ge några exempel på ytterligare kunskap om de vanligaste ordklasserna. Du kan några av ordklassernas vanligaste underavdelningar eller visar att du kan använda dina kunskaper.
Kan alla ordklasser och kan hitta exempel på dem i texter. Visar en bredare kunskap om de olika ordklasserna. Du kan flera underavdelningar. Du kan förklara hur du känner igen några ordklasser och kan använda dina kunskaper
Kan alla ordklasser och kan hitta välvalda exempel på dem i texter. Visar bred kunskap om ordklasserna. Du är säker på de olika ordklasserna och deras underavdelningar. Du kan förklara vad som utmärker de olika ordklasserna och använder med säkerhet dina kunskaper.