Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek hösten 2017 Vargen

Skapad 2017-11-21 07:23 i Björkbergs förskola Hudiksvall
Förskola
Vem vill leka med mig ?

Innehåll

Enligt vårt styrdokument Läroplan för förskolan -98 (reviderad 2010) ska vi arbeta med Lek.

Vårt mål är att barnen ska bli trygga, självständiga och samspelta. Och att känna glädje i att leka tillsammans eller ensam.

Lek är barnets viktigaste källa till kunskap om sig själv och omvärlden. En förberedelse för livet!

När terminen började upptäckte vi att barnen var osjälvständiga och hade dålig självkänsla.

Barnen bytte ständigt aktiviteter och kunde/förstod inte rutinerna.

Vi startade konsekvent att jobba med regler och rutiner. Stötta barnens självkänsla och ligga steget före och dela in dem i mindre grupper. Det viktigaste för oss pedagoger är att ha samma förhållnings sätt vid regler och rutiner. Ge barnen tid att prova sin förmåga.

När barnen var trygga i regler, rutiner och med vuxna/kamrater började barnen att leka i olika gruppsammansättningar. Då introducerade vi olika organiserade lekar som vi lekte tillsammans med barnen, då föddes iden med att vi ska ha tema lek. Det dök upp en fråga hos ett barn " Vem vill leka med mig ? " och det fick bli vår nyfikenhets fråga.

Nuläget är 171121.

Barnen är självständiga och mer samspelta nu. De leker i nya kamratgrupper och bjuder in till lek. De bjuder även in oss vuxna. Gruppen känns mer harmonisk nu, de har funnit sina "roller". Barn som "inte tagit plats" förut tar nu plats och dom barn som "tagit stor plats" förut släpper fram sina kamrater. Barnen hittar nu på egna lekar. De leker även lekar som bearbetar vardagssituationer och tv program. Nu har vi upp nåt vårt mål med temat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: