👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik & Biologi: Akustik och örat

Skapad 2017-11-21 08:45 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 7 Fysik Biologi
Vecka 48-51 kommer vi att arbeta med ljud och hörsel. Akustik är ett annat ord för läran om ljudet. Det är säkert en självklarhet för dig att kunna göra dig hörd. Att kunna säga vad du behöver, tycker och vill. Men lika viktigt är det att kunna lyssna och uppfatta vad andra vill säga dig. Genom att studera hur hörseln fungerar och hur ljud uppför sig kan man hjälpa allt fler som har behov av att höra bättre. Ny kunskap och ny teknik underlättar vardagen för personer med någon form av hörselnedsättning. Under vårt arbetsområde kommer ni bland annat att få lära er hur ljud uppstår, hur ljud sprids och hur vår hörsel fungerar.

Innehåll

Undervisningens innehåll – kopplingar till läroplanen

 

Förväntat resultat:

Efter avslutat arbetsområde förväntas du:

 • Veta vad ljud är.
 • Kunna ge exempel på olika ljudkällor.
 • Känna till örats uppbyggnad och delarnas funktion.
 • Känna till något om hur vårt balanssinne fungerar.
 • Veta hur du skyddar dig mot bullerskador.
 • Veta vad som menas med frekvens.
 • Veta vad som menas med våglängd.
 • Förstå hur frekvens påverkar en ton.
 • Veta vad resonans är.
 • Förklara skillnaden mellan toner och buller.
 • Veta i vilken enhet ljudnivå anges.
 • Veta hur ett eko uppstår och hur man kan använda ljudets eko för att mäta avstånd.
 • Ljudets hastighet i olika medium.
 • Känna till vad som menas med infraljud.
 • Känna till vad som menas med ultraljud och kunna redogöra för vad man kan använda det till.
 • Kunna förklara dopplereffekten
 • Kunna utföra enkla beräkningar inom området akustik.

Aktiviteter och uppgifter

Vi kommer att ha:

 • Genomgångar och demonstrationer
 • Film
 • Bildspel
 • Laborationer
 • Studier i läroböckerna (fysik 74-94, biologi 244, 293-295)
 • Instuderingsuppgifter (fysik nr: 1-6  s.81, nr.1-4 s. 86, nr. 1-4 s,92) (bi nr.4 s.244. nr.1-6 s. 295)
 • Avslutande prov/test

Bedömning

Detta kommer att bedömas:

 • Din förmåga att kunna beskriva och förklara uppgifter utifrån målen vid provtillfället. 
 • Ditt aktiva deltagande under lektionstiden.
 • Din förmåga att kunna dra egna slutsatser utifrån de fakta vi lärt oss.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  Fy  E 9