Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik och kemi, År 4, Ångelstaskolan

Skapad 2017-11-21 09:10 i Ångelstaskolan Uppsala
En planering över arbetet med "Boken om fysik och kemi"
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik
I åk 4 kommer vi att arbeta med kemi och fysik. Vad allting är gjort av? Vad är vatten egentligen? Fast, flytande och gasform. Blandningar och lösningar. Syror och baser samt Kemiska reaktioner.

Innehåll

Du kommer bland annat att få möjlighet att lära dig:

 

Att allt runt oss är gjort av atomer.
Att flera atomer ihop kallas en molekyl.

Vi lär oss om periodiska systemet
Om begreppen grundämne och kemisk förening.
Viktiga milstolpar i naturvetenskapens historia.
Begreppet kretslopp.

Att vatten är nödvändigt för allt liv på jorden.
Att vatten är en naturresurs som befinner sig i ständigt kretslopp.
Att vatten och andra ämnen kan ha olika former och egenskaper.

Begreppen fast form, flytande form och gasform.
Att ämnen har olika smältpunkt

___________________________________________________________________________________

 

Skillnaden mellan blandningar och lösningar.
Hur man skiljer ämnen åt.
Hur man löser fläckar.

Vad är surt och vad är basiskt?
Hur man mäter hur surt något är.
Vad vi har för farliga ämnen hemma.

Hur nya ämnen bildas
Alla atomer finns kvar.

Undervisningens innehåll: Hur?

Så arbetar vi

 • Vi jobbar med "Boken om Fysik och Kemi".

 • Vi har genomgångar av bokens kapitel.

 • Vi jobbar enskilt och i grupp med frågor och uppgifter kopplade till varje kapitel.

 • Vi kontrollerar att uppgifterna är gjorda och att svaren är korrekta.

 • Vi gör enkla experiment.

 • Vi skriver hypoteser och labbrapporter. 
 • Vi har enkla skriftliga kunskapskontroller.

 • Vi ser faktafilmer och pratar om innehållet. 

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån hur väl du deltar i diskussioner i klassen.


Du kommer att bedömas utifrån hur väl du kan förklara olika begrepp (t.ex blandning) och experiment (t.ex vilka ämnen som löser sig i vatten).

Du kommer att bedömas utifrån hur du dokumenterar undersökningar med hjälp av labbrapporter. 

Du kommer att bedömas utifrån hur väl du svarat på frågorna när vi har gjort tester.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: