Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering socialt fokus aug-oktober

Skapad 2017-11-21 09:14 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Planeringar är den karta som leder oss vidare i vårt arbete. Här beskriver vi vad vi vill ska hända, hur arbetet ska genomföras (arbetssätt och metoder) samt hur uppföljning och utvärdering ska ske.

Utvärdering beskriver hur det gick och syftar till att hjälpa oss att förfina våra arbetssätt och metoder så vi når de mål som läroplanen förskriver.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

 

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Hur gick det?

Vi upplever ett steg i rätt riktning mot viljan av att vara en bra kompis. Barnen förklarar bättre hur de känner sig och försöker se varann. De säger STOPP om något inte är ok.

Barnen säger förlåt och börjar se konsekvenserna av sitt handlade.

Vad fungerade/fungerade inte?

Boken hemifrån var/är ett bra sätt att få barnen och hemmet intresserade och involverade vår verksamhet. Barnen delade gärna med sig av boken. 

Att vara hjälpreda har vaitpopulärt. Att spela spel har varit utvecklade för att vänta på sin tur. Sparsamt användande av Snick och Snack CD-skivorna.

"Det goda samtalet" har gjort oss pedagoger mer uppmärksamma och engagerade av vikten i att prata mer.

Hur går vi vidare?

Att vara närvarande pratande pedagoger. Ta till vara mer på "Det goda samtalet". Vi låter barnen försöka lösa dilemman/problem innan vi ingriper.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: