Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ha koll på matematik kap 8.

Skapad 2017-11-21 09:14 i Hästhagenskolan Lerum
Grundskola 4 – 6 Matematik
Under några veckor kommer du att få bekanta dig med tabeller, diagram och lägesmått.

Innehåll

2. MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA DINA KUNSKAPER OM:

 • göra enkla tabeller.
 • att tolka enkla tabeller.
 • att tolka enkla stapeldiagram och linjediagram.
 • lägesmåtten, medelvärde och median.

 

3. SÅ HÄR SKALL VI ARBETA

Vi kommer att arbeta med genomgångar, med boken, diskussioner vid problemlösning samt praktiskt.

 

4. DETTA SKALL BEDÖMAS 

 Formativ bedömning kommer att ske under arbetets gång i form av ett test och återkoppling under lektionerna.

 

Nedanstående kunskapskrav bedöms på elevens matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: