Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskolans värdegrund Läsåret 17/18 - Kråkan

Skapad 2017-11-21 09:57 i Änghögs förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola
Datum:

Utvärderat datum:

Innehåll

Främjande insatser - mål och uppföljning Höstterminen 2017

Sammanställ höstterminen observationer och förtydliga arbetslagets insatser vilket leder fram till er bedömning: ( organisation, arbetssätt, innehåll och förhållningssätt):

  • Vi har observerat att barnen är trevligare mot varandra i leken och mer hjälpsamma i vardagliga situationer. 
  • Vi har uppmanat barnen om hur viktigt det är att prata med varandra istället för att handgripligen lösa konflikter.
  • Nya rutiner, nytt arbetslag har medfört ett större lugn på avdelningen. 

På vilket sätt ska ni öka era främjande insatser på er avdelning utifrån höstens observationer?

Fortsätta att ha ett lugnt och kommunicerande förhållningssätt både vuxna och barn. 

Vi vill utmana barnen hur man kan bli en ännu bättre kompis än vad man redan är. 

 

Främjande insatser - mål och uppföljning Vårterminen 2018

Sammanställ vårterminens observationer och förtydliga arbetslagets insatser vilket leder fram till er bedömning: ( organisation, arbetssätt, innehåll och förhållningssätt):

På vilket sätt ska ni öka era främjande insatser på er avdelning utifrån vårens observationer?

Sammanställning av läsårets observationer 2017/2018 ( analys och bedömning utifrån sammanställningen)

Arbetslagets reflektioner utifrån den nuvarande Likabehandlingsplanen, vad är bra , vad kan bli bättre:

 

Vårterminen 2018

Fortsatt lugn på avdelningen. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: