Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT 17 Kvalitet och utveckling i förskolan - Lärande lek Rödhaken

Skapad 2017-11-21 10:17 i Änghögs förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola
Använd ny färg inför varje termin

Innehåll

Barns utveckling i lärande leken

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet-organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

ht-17 Vi utvecklar och förändrar våra lekmiljöer genom att vi regelbundet byter ut leksaker och material för att saker ska bli "nya" igen. På så sätt utvecklas och förändras leken och blir mer utmanande för barnen. Vi har ett längre pass de flesta dagar med möjlighet för lek utan avbrott och då har vi istället utevistelse på eftermiddagen. Detta har medfört att barnen kan leka tillsammans under längre perioder och kommer själv med förslag på lek och aktivitet. Barnen bjuder in varandra och leken består många gånger av både pojkar, flickor och det är även blandade åldrar som får vara med.

vt-18 Vi arbetar vidare kring vårt val av upplägg enligt ovan text, eftersom det är ett arbetssätt som ger barngruppen en verksamhet som är tydlig och stimulerande.

Vad ska tillföras i undervisningen för att utmana barnens lärande och därmed öka kvaliteten på undervisningen?

ht-17 Vi fortsätter att vara lyhörda och lyssna in barnen för att föra leken framåt utifrån deras intressen.

vt-18  Vi har tidigare byggt vår bild av barnens lek på våra egna antagande så nu tänker vi filma mer av barnens lek för att ha som grund till vår analys av leken, dessa filmer ska vi sen även visa för barnen och få in deras tankar och kommentarer kring deras lek och utveckling.

 

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - lärande lek

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
2017-11-21 2018-06-12
Nivå 5
Nivå 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: