👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Författararbete - deckare Ht 17

Skapad 2017-11-21 10:43 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 8 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Nu har ni jobbat med att skriva en egen deckare. Innan dess läste ni en skönlitterär bok från genren deckare. Nu ska du få hoppa tillbaka lite till då, för du ska nämligen göra ett författarporträtt om författaren till boken du läste. Detta görs både muntligt och skriftligt och både i grupp och enskilt. I ditt författarporträtt ska du koppla boken du läste till dess författare och den tid boken skrevs i. Du ska också träna på att vara källkritisk och fundera på varför du använder de källor du väljer.

Innehåll

Du ska träna din förmåga att:

- kunna kommunicera i tal och skrift

-anpassa innehållet till mottagare

- söka information från olika källor och värdera dessa

Arbetsgång

Ni som har läst samma bok kommer först att arbeta tillsammans i grupp (hemgrupp) för att sedan göra redovisningarna enskilt i så kallade expertgrupper. Ni kommer att ha ca 2 veckor på er.

Detta bedöms...

Du kommer att bedömas individuellt efter din muntliga presentation. Där kollar jag hur du gör själva presentationen med förberedelse och anpassning till mottagare. Jag kommer även att bedöma hur du kan koppla texten till dess upphovsman och kulturella sammanhang det tillkommit i. Sist kommer jag att bedöma hur du lyckats sammanställa källorna och hur du resonerar kring källornas trovärdighet.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
    Sv
  • söka information från olika källor och värdera dessa.
    Sv

Matriser

Sv SvA
Författarporträtt

F
E
C
A
Verkets koppling till upphovsmannen
Du kan föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovman.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Verkets kulturella sammanhang
Du drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Muntlig redogörelse
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och samman-hang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redo-görelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och samman-hang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redo-görelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och samman-hang.
Söka och välja information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställning/ källhänvisning
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.