Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astrid Lindgren, SvA

Skapad 2017-11-21 10:59 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Svenska barn och ungdomsförfattare och deras verk.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
Vem är Pippi Långstrump och Mio min Mio? Vad gör bröderna Lejonhjärta och Rasmus på Luffen? Har du mött Karlsson på taket? Vem var Astrid Lindgren?

Innehåll

Syfte (Varför ska vi göra det här)

Du ska utveckla förmågan att:

* Läsa och analysera skönlitteratur...

* Formulera sig i tal och skrift...

* Urskilja språkliga strukturer och följa språklig normer

Konkretisering av mål (Vad ska vi göra)

 

* Vi ska läsa om författaren Astrid Lindgren samt några av hennes verk.

* Vi kommer att läsa några av Astrids böcker.

* Vi kommer att titta på någon film som är gjord efter Astrids böcker.

* Vi kommer att titta på specifika ord och begrepp som finns i böckerna/filmerna.

* Vi kommer att jobba med grammatik såsom ordföljd som finns i texterna.

* Vi kommer att ta reda på fakta om Astrid Lindgren och skriva ett författarporträtt.

* Vi kommer att skriva egna berättelser där vi lägger fokus på gestaltande beskrivningar och handling

 

Genomförande (Hur ska vi jobba)

Vi kommer att jobba med olika texter och då jobba med innehållet såsom speciella ord och begrepp.

Vi kommer att öva på att skriva stödord och av det få ihop en text.

Vi kommer analysera de texter vi läser och se vilket budskap 

Vi kommer att använda oss av bildstöd, Ipads och ordlistor.

När vi jobbar jobbar vi tillsammans, i grupp eller enskilt beroende på vad vi jobbar med. 

 

 

 

Bedömning (Vad ska bedömas)

Skriva: En text om Astrid Lindgren, en saga.

Tala: Din aktivitet i diskussioner.

Läsa: Läsa och svara på frågor.

 

 

 

Matriser

SvA
SvA, Författare

>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
FÖRSTÅ OCH TOLKA SKRIFT
Förstår huvudinnehållet i tydlig och enkel text.
Förstår huvudinnehållet och enkla detaljer i enkla texter om väl kända områden.
Förstår olika typer av texter som handlar om kända områden.
Förstår olika slags texter med olika svårighetsgrad, även inom okända områden.
Berättar konkret om innehållet och visar viss förståelse.
Reflekterar kring innehåll och budskap. Resonerar och framför egna funderingar. Kan med hjälp av stödfrågor ”läsa mellan raderna”/tolka.
Reflekterar kring innehåll och budskap och är medveten om att det kan finnas olika tolkningar. Försöker på egen hand tolka och värdera budskap och syfte. Gör jämförelser och drar slutsatser.
”Läser mellan raderna”. Tolkar, värderar och kritiskt granskar budskapet. Jämför med egna tankar, åsikter och erfarenheter. Drar paralleller. Ser sammanhang, drar slutsatser, motiverar och argumenterar.
UTTRYCKA SIG MUNTLIGT
Uttrycker sig begripligt, så att mottagaren förstår. Använder ett enkelt språk.
Uttrycker sig klart och tydligt. Gör försök att förklara och konkretisera.
Använder ett varierat språk. Utvecklar sitt innehåll med att beskriva, motivera och förklara. Lyssnar på andra.
Uttrycker sig säkert, välformulerat och strukturerat. Lyssnar på andra och ger respons.
SKRIFTLIG PRODUKTION
Skriver en mycket enkel text.
Skriver en text med begripligt innehåll och med en fungerande struktur. Kan använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet i största möjliga mån. Texterna innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Skriver en text med relativt tydligt innehåll med en bra struktur. Kan använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt . Texterna innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
Skriver en text med tydligt innehåll och en tydlig struktur. Kan använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt. Texterna innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: