👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kameran HT17

Skapad 2017-11-21 11:55 i Da Vinciskolan Ale
Vi ska ägna kommande veckor åt att dels lära oss om kamerans historia och dess betydelse genom tiderna. Vi ska även göra ritningar och bygga en egen lådkamera samt använda den för att fotografera och även framkalla ett fotografi
Grundskola 8 Teknik
Mobiltelefonen, digitalkameran, webbkameran, övervaknings-kameran, videokameran… Kameran finns numera överallt! Annat var det för 100 år sedan när man fick bygga en svart låda! Hur har denna enorma utveckling egentligen påverkat oss människor? Oavsett om du har den senaste mobilkameran eller en gammal låda så är principerna för fotografering desamma, men hur fungerar det? Svaren på dessa frågor och annat kommer vi finna under detta arbetsområde!

Innehåll

Mål för elev

Genom att bygga en kamera och fotografera får du lära dig mer om hur en kamera, fotografering och mörkrumsarbete fungerar. Du får lära dig mer om hur kameran har påverkat oss, vårt samhälle och vår miljö. Du kommer också ta reda på hur kameran tekniskt har förändrats genom tiderna.

Hur ni ska redovisa era kunskaper

Du kommer att bedömas efter hur du arbetar under lektionerna (ritningar, bygge av kamera mm). Bedömning kommer även att göras på det skriftliga arbetet och själva lådkameran.

Bedömning

Se bedömningsmatris.

Uppgift

 

* Gör en ritning av en camera obscura.

* Bygg en lådkamera efter ritning, ta kort med kameran och framkalla.

* Skriftligt arbete där du redogör för:

- de viktigaste dragen i kamerans historia

- hur den påverkat/påverkar människorna och samhället

- hur en kamera fungerar.

 

Den skriftliga uppgiften (samt kameran) ska vara klar på fredagslektionen vecka 49. Inlämning av skriftlig uppgift sker via denna sida på Unikum. Fotografering och framkallning kommer vi göra vid ett senare tillfälle.

 

 

Tips på länkar:

Hur fungerar en kamera http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/hur-fungerar-en-kamera

Foto & film - tekniska museet https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/kommunikation-och-media/

Kamerans utveckling http://www.kamerabild.se/blogg/snygg-poster-om-kamerans-utveckling

History of Photography https://www.youtube.com/watch?v=ZijSBjOVCBo

Uppgifter

 • Kameran och dess historia

Matriser

Tk
Kunskapskrav i Teknik 7-9

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Tekniska lösningar
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Genomföra arbeten
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Eleven kan utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
.
Dokumentera
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord
Konsekvensver
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Teknikutveckling och drivkrafter
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.