Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämnställdhetsplanering självkänsla Grodan

Skapad 2017-11-21 12:45 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Att alla barn ska känna att de duger som de är. Att de blir lyssnade på.

 

Aktivitet:

Att vi pedagoger uppmärksammar barnen på deras egna lärande. Att vi ser till att alla barn får komma till tals. Att vi pedagoger fångar upp barnens idéer och i möjligaste mån förverkligar dem. Barnens egna planeringar där barnen tillsammans med en kompis planerar en aktivitet.

När? Var? Hur? Varför?

vid samlingar, måltider och andra samtalsstunder. För att barnen ska få självkänsla och växa inför sig själv och andra

 

Resultat - hur blev det?

Vi bekräftar barnen för den de ärr och inte för prestationer. Vi har en öppenhet och tolerans för allas olikheter och kulturer. Varje individ ska synas och prägla avdelningen, vi lyfter barnens och personalens starka sidor. Vi ser en tydlig utveckling hos barnen, att de tar mer plats och vågar ta sitt utrymme vilket vi uppmuntrar. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: