Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förvaring textila material åk 7

Skapad 2017-11-21 13:06 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Slöjd
Sy din egen förvaring - kanske behöver du något för att hålla ordning på pennor och sudd, kanske behöver du en väska ...

Innehåll

Syfte 

 • utveckla din känsla för hur man kan kombinera färg, form och material
 • utveckla din förmåga att välja och hantera olika verktyg, t.ex. symaskin
 • utveckla din förmåga att bedöma ditt arbete, både under tiden och efter avslutat arbete
 • utveckla din självständighet i slöjden genom att använda dig av sådant du lärt dig tidigare i slöjden, och genom att  följa instruktioner av olika slag: muntliga, skriftliga och i bild-/filmform

Genomförande

Du får sy en övningslapp för att repetera hur man trär symaskinen, spolar undertråd, väljer lämpliga sömmar var man ska sy dem.

Vi tittar på olika modeller för att du ska få inspiration och se vad som kan vara möjligt att göra.

Du skissar på tre-fyra förslag, antecknar mått och limmar fast materialförslag.

När du syr din förvaring ska du tänka på att  försöka arbeta självständigt med sådant som du gjort tidigare, och med hjälp av olika instruktioner som t.ex. Slöjdlexikon. Du får en slöjdordlista för att det ska bli lättare att förstå instruktionerna.

Du skriver loggbok vid varje slöjdtillfälle, och kan också ta Ipaden till hjälp för att fotografera sådana moment som du vill minnas extra. I loggboken kan du också skriva sådant som du kan behöva hjälp med inför nästa lektion. Du får feedback av mig i loggboken.

När ditt slöjdarbete är färdigt gör du en utvärdering av ditt arbete och lämnar in den tillsammans med planering och färdig produkt.

 Bedömning

(=Hur ser man vad du kan?)

 När du är färdig med ditt slöjdprojekt inom arbetsområdet lämnar du in

 1. Planering
 2. Produkt 
 3. Utvärdering

Detta är bedömningsunderlag tillsammans med det du gör på lektionerna.

 Vilken kunskap ska du visa?

 • att du har idéer och kan genomföra en idé
 • din förmåga att kombinera färg, form och material så att din slöjdprodukt blir personlig
 • din förmåga att välja och använda olika verktyg och metoder i ditt slöjdande
 • din förmåga att använda dig av sådant du lärt dig tidigare
 • din förmåga att tänka runt ditt arbete och hur ditt arbetssätt påverkar ditt arbetsresultat
 • din självständighet i slöjdarbetet

Jag läser din loggbok för att se hur du tänker kring ditt slöjdarbete och ger feedback.

 Bedömning görs efter avslutat arbetsområde i matris på Unikum.

 

Uppgifter

 • Utvärdering av mitt arbete med att göra förvaring i textil, åk 7

 • Utvärdering Förvaring textila material åk 7

Matriser

Sl
Förvaring i textila material, åk 7

Förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

E
C
A
utför arbetet med handledning
utför vissa moment på eget initiativ
utför arbetet på eget initiativ
väljer färg, material och storlek med handledning
väljer färg och material själv, väljer storlek med handledning
väljer färg och material själv, lägger till detaljer
kan trä symaskinen och sy med den på ett i huvudsak fungerande sätt
kan trä symaskinen, välja lämpliga sömmar , det sydda arbetet håller för påfrestning
kan trä symaskinen, välja lämpliga sömmar, det sydda arbetet håller för påfrestning och är välsytt

Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet

E
C
A
kan tillsammans med läraren fundera ut hur arbetat ska utföras
ger själv förslag på hur arbetet ska utföras, men förslaget behöver arbetas om lite tillsammans med läraren
ger själv fungerande förslag på hur arbetet ska utföras
testar en gång och så får det bli som det blir
tänker ut hur man vill att det ska bli, prövar och när resultatet inte blir som man tänkt sig prövar man något annat
tänker ut hur man vill att det ska bli, prövar och när resultatet inte blir som man tänkt sig prövar man något annat, testar sedan vidare systematiskt efter en plan
följer lärarens exempel
får idéer av lärarens exempel och utvecklar dem vidare
hittar på egna idéer, söker upp mer inspiration exempelvis i böcker eller på Internet
få och enkla motiveringar till val av färg, form och material, grundade på tyckande
fler motiveringar till val av färg, form och material, gjorda med tanken på vad arbetet ska användas till och vilket utseende man vill uppnå
fler motiveringar till val av färg, form och material, gjorda med tanken med vad arbetet ska användas till och vilket utseende man vill uppnå, eleven visar att hen vet/ har tagit reda på fakta om färg, form och material för att ytterligare grunda sina val

Förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

E
C
A
enkla omdömen om hur man arbetat och hur det påverkat resultatet, få slöjdbegrepp har använts
mer utvecklade och sakliga omdömen om hur man arbetat och hur det påverkat resultatet, flera slöjdbegrepp har använts
mer utvecklade och sakliga omdömen om hur man arbetat och hur det påverkat resultatet, fler slöjdbegrepp har använts, arbetsresultatet bedöms också utifrån samband mellan val av färg, form, material och funktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: