Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme, kyla och väder

Skapad 2017-11-21 13:13 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 4 Fysik
Hur kan det blåsa? Varför svalnar en kopp varm choklad efter ett tag? Hur kan vi spara värmen i husen? Vad är dimma? Svaren på dessa frågor och mycket annat kommer du att lära dig under det här arbetsområdet.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Vi använder vårt läromedel "Koll på NO" med grundbok och aktivitetsbok. Vi läser och pratar om innehållet, tittar på filmer och gör olika små experiment. Vi gör dagliga väderobservationer. Vi tränar på områdets begrepp när vi jobbar i boken och i en quizlet.

Mål för arbetsområdet:

Du ska

 • Följa instruktioner när du gör experiment, och använda utrustningen på ett säkert sätt
 • Jämföra resultat och resonera om likheter och skillnader
 • Dokumentera i aktivitetsboken och NO-boken
 • Beskriva olika typer av väder och hur de uppstår
 • Ge exempel på olika situationer där vi behöver isolera värme, och ge förslag på hur man kan göra det

Så här kommer arbete att bedömas:

Genom fortlöpande dokumentation i aktivitetsboken och NO-boken.

I ett avslutande test.

I klassens diskussioner.

 

De fem förmågorna.

Det finns fem förmågor som genomsyrar läroplanen och alla lärares planering. Dessa förmågor är centrala så till vida att de ska genomsyra elevernas hela skolgång.

 • Analysförmåga, beskriva orsaker och konsekvenser, jämföra och förklara samband.
 • Kommunikativ förmåga, samtala, diskutera, framföra och bemöta argument och redogöra.
 • Metakognitiv förmåga, tolka värdera, avgöra rimlighet, välja strategi, pröva och ompröva.
 • Procedurförmåga, söka, samla, granska information, avgöra källors användbarhet.
 • Begreppslig förmåga, förstå vad centrala begrepp betyder, använda och relatera begrepp.

 

I detta arbetsområde tränar vi speciellt på den kommunikativa förmågan, analysförmågan och begreppslig förmåga.

Centrala begrepp: väderprognos, solenergi, växelvarma, jämnvarma, avdunsta, leda värme, isolering, väder, klimat, högtryck, lågtryck, temperatur, meterolog, termometer, vind, nederbörd

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Värme, kyla och väder

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
 • Fy  E 6
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. (Experiment i aktivitetsboken, samt ett med eget upplägg i par/liten grupp)
Använda utrustning
 • Fy  E 6
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och fungerande sätt. (hett vatten, vattenkokare, termometer)
Jämföra resultat och förbättra undersökningar
 • Fy  E 6
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. (Isoleringsexperimentet)
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen. (Isoleringsexperimentet)
Dokumentera undersökningar
 • Fy  E 6
Du kan göra enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du kan göra utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Fysikaliska fenomen & begrepp
 • Fy  E 6
Du har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp. (NO-provet, särskilt fråga 4)
Du har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp. (NO-provet, särskilt fråga 4 )
Energins källor, användning, flöde
 • Fy  E 6
Du kan beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: