👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2017-11-21 13:39 i Nybbleskolan Flen
Grundskola 6 Samhällskunskap
Hur skulle det vara om vi inte hade några gemensamma lagar och regler i vårt samhälle? Vilka viktiga lagar finns det i Sverige? Vad händer om man bryter mot lagen? Vilka stiftar lagarna?

Innehåll

Konkreta mål

Du ska efter det här arbetsmrådet kunna följande:

Varför vi har lagar och regler.

Vad det är för skillnad mellan lagar och regler.

Vad som händer om man bryter mot olika lagar.

Känna till någon/några orsaker varför några begår brott.

Hur brott påverkar den som brutit mot lagen, men också mot familjen och samhället.

Känna till/kunna gången från brott fram till straff.

Du ska känna till/kunna ämnesspecifika ord.

Du ska känna till barnens rättigheter samt de mänskliga rättigheterna.

 

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att få arbeta på flera olika sätt med det här arbetsområdet.

Vi kommer att ha genomgångar, diskussioner och argumentation i helklass och i smågrupper.

Vi kommer att läsa olika texter som handlar om lagar och regler.

Vi kommer att se på filmer som handlar om ämnet.

Vi kommer att arbeta med ord och begrepp som berör ämnet.

 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd på följande sätt:

Din delaktighet vid genomgångar.

Ditt deltagande i diskussioner och argumentationer.

Din kunskap om arbetsområdets specifika ord och begrepp genom ett skriftligt prov

Din kunskap om hur samhällsstrukturerna inom området fungerar genom ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
  Sh  C 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  C 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  A 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  A 6

Matriser

Sh
Samhällskunskap - Lagar och regler

Har ännu inte nått E-nivå
E
C
A
Samhällets behov av lagstiftning
påvisa samband/ konsekvenser mellan brott och påföljder
Du har förmåga att på ett enkelt sätt påvisa det rättsliga sambandet mellan lagar, brott och straff.
Du har förmåga att påvisa det rättsliga sambandet mellan lagar, brott och straff.
Du har förmåga att på ett välutvecklat sätt påvisa det rättsliga sambandet mellan lagar, brott och straff.
Den rättsliga strukturens uppbyggnad i Sverige
vad som händer när ett brott har begåtts
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för den rättsliga strukturens uppbyggnad i Sverige.
Du har förmåga att på ett fungerande sätt redogöra för den rättsliga strukturens uppbyggnad i Sverige.
Du har förmåga att på ett välutvecklat sätt redogöra för den rättsliga strukturens uppbyggnad i Sverige.
Konsekvenser av kriminalitet
utifrån individen, familjen och samhället
Du har förmåga att på ett enkelt sätt förklara konsekvenserna av kriminalitet utifrån individen, familjen och samhället.
Du har förmåga att på ett fungerande sätt förklara konsekvenserna av kriminalitet utifrån individen, familjen och samhället.
Du har förmåga att på ett välutvecklat sätt förklara konsekvenserna av kriminalitet utifrån individen, familjen och samhället.
Ämnesspecifika ord
användning av ord som hör till arbetsområdet
Du har viss förmåga att använda dig av ämnesspecifika ord som är relevanta för arbetsområdet.
Du har förmåga att använda dig av ämnesspecifika ord som är relevanta för arbetsområdet.
Du har god förmåga att använda dig av ämnesspecifika ord som är relevanta för arbetsområdet.