👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse, kraft och tryck åk.9

Skapad 2017-11-21 14:31 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
Syfte: Att kunna använda fysikens begrepp, modeller och teorierför att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Grundskola 7 – 9 Fysik
Rörelse, kraft och tryck är du ständigt påverkad av men du kanske inte tänkt på det tidigare. Nu ska vi djupdyka! Är du beredd?

Innehåll

Centralt innehåll

Konkretisering av målen

 • Förklara begreppen; kraft, massa, tyngd, friktion, motkraft, tyngdpunkt och stödyta, hastighet och hävstång
 • Namnge enheten för kraft samt göra mätningar av kraft
 • Rita kraftpilar
 • Förklara vad som menas med acceleration, tröghet, fritt fall, tyngdacceleration, centrifugalkraft, centripetalkraft, kast 
 • Redogöra för sambandet mellan hastighet, sträcka och tid.
 • Vad tryck är och storheterna för tryck
 • Beräkna trycket
 • Genomföra mätningar och observationer
 • Skriva en utförlig laborationsrapport
 • Ge exempel på när du har nytta av denna kunskap i vardagslivet

 

Undervisning

Undervisningen kommer att ske i form av läraledda lektioner, diskussioner samt laborativt arbete.

Litteratur:

Spektrum Fysik

 

Rörelse och kraft s. 166-195

Tryck s. 196-217

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysikmatris kraft, tryck och rörelse

Ej visat
E
C
A
Begrepp, modeller och teorier
Du har grundläggande kunskaper om rörelse, kraft och tryck och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om rörelse, kraft och tryck och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om rörelse, kraft och tryck och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och hävarmar, och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och hävarmar, och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och hävarmar och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Undersökning
förmåga att dokumentera
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.