Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Empati och samspel - Normer och värden

Skapad 2017-11-21 15:14 i Björnligans förskola Killhult Hörby
Fyll i din egen rubrik i stället för "Mall för......." Och din egen beskrivning i denna ruta. Välj en egen ingressbild och börja arbeta!
Förskola
Vår barngrupp består av 1,5-2,5 åringar. Vi kommer under terminen att arbeta med barnens empati och samspel.

Innehåll

Syfte/Detta vill vi utveckla

Vi vill med denna plan utveckla barngruppens dynamik, vi kommer att arbeta med barnens relationer och empati.

Vi kommer att prata och sätta ord på känslor och hur vi mår när saker händer.

Vi kommer att befästa känslorna när vi pratar om dem genom att använda tecken och bilder

 

Läroplansmål vi har valt att koppla detta utvecklingsarbete

Se nedan

 

Förväntad utveckling

Att barnens samspelsleker utvecklas.

Att barnen får ökad förståelse för hur deras handling påverkar kompisarna och att de får ökad förståelse för olika känslotillstånd.

Att tecken kan hjälpa dem att uttrycka sina känslor när de inte kan sätta ord på dem.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: