👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mera Favorit matematik 5A kap 1 De fyra räknesätten

Skapad 2017-11-21 15:19 i Malmaskolan Uppsala
Kapitel 1: De fyra räknesätten och prioriteringsregeln - Repetition av de fyra räknesätten - Prioriteringsregeln, räkna med en talsort i taget
Grundskola 5 Matematik
En del repetition men även mycket nytt och spännande att lära sig!

Innehåll

Kapitel 1 - De fyra räknesätten

Under ca 14 lektioner kommer vi att jobba med de fyra räknesätten och med prioriteringsregeln. Vi varvar genomgångar med arbete i boken Mera Favorit Matematik 5A. Du kommer att få läxor och arbetsblad där du får träna mera eller fördjupa dig i ämnet. 

Efter avslutat kapitel blir det ett skriftligt prov, bedöms utifrån matrisen längs ner som är baserad på LGR 11.

Förmågor att utveckla

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla olika förmågor:

Problemlösningsförmåga

 • Kunna lösa problem i elevnära situationer
 • Kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet
 • Kunna se om mitt tal är rimligt
 • Kunna använda alternativa lösningar på samma problem

Begreppsförmåga

 • Kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer
 • Kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp relaterar till varandra

Metodförmåga

 • Kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter 
 • Kunna använda miniräknare

Kommunikationsförmåga

 • Kunna använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer
 • Kunna redovisa, samtala, ställa frågor och bemöta matematiska argument

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma ditt arbete med de matematiska förmågorna under lektionerna, i samtal med andra, läxor och skriftligt prov.   

Hur du får visa vad du kan:

Genom att du deltar aktivt på lektionerna, gör dina läxor, samtalar om matematik med dina kamrater, skriftliga prov, får du visa vad du kan. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Prov kapitel 1 - Favorit matematik 5A

De fyra räknesätten

påväg
Godtagbar nivå (E)
Högre nivå
Begrepp
Hur väl du förstår vad som menas med att addera och subtrahera. Vet vad produkten är.
Du är osäker på ett eller flera begrepp
Du kan använda begreppen: addera, subtrahera, produkt
Du använder begreppen addera, subtrahera, produkt med stor säkerhet.
Metod
Hur väl du kan utför beräkningar i huvudet och använda prioriteringsregeln.
Du är osäker på huvudräkning och/eller på prioriteringsregeln.
Du kan utföra beräkningar i huvudet och du vet hur du använder prioriteringsregeln.
Du utför beräkningar i huvudet och du använder prioriteringsregeln med stor säkerhet.
Metod
Hur väl du kan bestämma värden av obekanta tal i enkla likheter.
Du är osäker på hur du kan bestämma värden av obekanta tal i enkla likheter.
Du är säker på hur du kan bestämma värden av obekanta tal i enkla likheter.
Du är mycket säker på hur du kan bestämma värden av obekanta tal i enkla likheter.
Begrepp
Förståelsen av likhetstecknets betydelse.
Du är osäker på likhetstecknets betydelse.
Du är säker på likhetstecknets betydelse.
Du är säker på likhetstecknets betydelse.
Begrepp
Hur väl du kan använda fungerande metoder för att utföra beräkningar med multiplikation.
Du saknar väl fungerande metoder för att utföra beräkningar med multiplikation.
Du använder väl fungerande metoder för att utföra beräkningar med multiplikation.
Du använder väl fungerande metoder för att utföra beräkningar med multiplikation.
Begrepp
Hur väl du kan använda skriftliga och fungerande metoder för att utföra beräkningar med multiplikation
Du saknar skriftliga och fungerande metoder för att utföra beräkningar med multiplikation.
Du använder skriftliga och fungerande metoder för att utföra beräkningar med multiplikation
Du använder skriftliga och väl fungerande metoder för att utföra beräkningar med multiplikation
Kommunikation
Att väl du redovisar dina lösningar skriftligt.
Du behöver träna mer på hur du kan redovisa dina lösningar skriftligt, dina lösningar är svåra att följa, eller att det saknas skriftliga lösningar.
Du kan redovisa dina lösningar skriftligt så att andra lätt kan följa hur du tänkt.
Du kan redovisa dina lösningar skriftligt så att andra lätt kan följa hur du tänkt.
Metod
Hur väl du kan använda skriftliga och fungerande metoder för att utföra beräkningar med division.
Du saknar skriftliga och fungerande metoder för att utföra beräkningar med division.
Du använder skriftliga och fungerande metoder för att utföra beräkningar med division.
Du använder skriftliga och väl fungerande metoder för att utföra beräkningar med division.
Problemlösning
Hur väl du förstår frågan i en textuppgift. Hur väl din strategi fungerar och hur du sen löser problemet.
Du har svårt att förstå frågan i ett problem, du behöver hjälp med att välja strategi för att kunna lösa problemet.
Du förstår frågan i textuppgifter, väljer lämplig strategi och löser problemet.
Du förstår frågan i textuppgifter, väljer lämplig strategi och löser problemet.
Problem
Hur väl du kan formulera ett uttryck.
Du har svårt att på egen hand formulera ett uttryck.
Du kan formulera ett uttryck.
Du kan formulera ett uttryck.
Resonemang
Hur väl du kan bedöma om ett svar är rimligt eller ej.
Du har svårt att bedöma om ett svar är rimligt eller ej.
Du kan bedöma om ett svar är rimligt eller ej.
Du kan bedöma om ett svar är rimligt eller ej.
Resonemang
Hur väl du kan motivera din lösning.
Har svårt att motivera sin lösning.
Kan motivera sin lösning.
Kan mycket väl motivera sin lösning.
Kommunikation
Hur väl du redovisar dina lösningar och hur du använder dig av matematikens uttrycksformer, bild, text och matematiska symboler.
Har svårt att redovisa lösningar med matematiska uttrycksformer så som bild, text och matematiska symboler.
Kan redovisa lösningar och använder då en matematisk uttrycksform som bild, text eller matematiska symboler.
Kan redovisa lösningar och använder då flera matematiska uttrycksformer som bild, text och matematiska symboler