👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkets struktur, meningar, dialoger och ordkunskap

Skapad 2017-11-21 15:24 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Hur vi använder oss av olika hjälpmedel som stavningsregler, vokaler, huvudsats, bisats, skiljetecken och ordklasser.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
För att lära sig strukturen i svenska språket och för att underlätta arbetet med att skriva olika typer av texter med olika syfte och mottagare, ska vi arbeta med de tre vanligaste skiljetecken som punkt, utropstecken och frågetecken, vokaler, namn (egennamn), dialoger och hur de skrivs samt ordkunskap

Innehåll

Vi ska arbeta med följande förmågor

Undervisningen i ämnet svenska och svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen i svenska som andraspråk ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet.

Vi kommer arbeta utifrån dessa delar av det centrala innehållet

Detta innebär att ni ska få lära er:

 • att använda grundläggande regler för skiljetecken och språkriktighet i hur dialoger och namn skrivs

För att göra detta ska vi arbeta på olika sätt, till exempel:

 • Lärarledda genomgångar
 • Språkskrinet/Vän med Svenska m.fl
 • olika typer av skrivna texter att se/hitta exempel i

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6

Matriser

Sv SvA
Jag vet att du kan när:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva
Att på ett i huvudsak fungerande sätt kunna använda grundläggande regler för skiljetecknen .!?
Du använder reglerna med viss säkerhet.
Du använder reglerna med relativt god säkerhet.
Du använder reglerna på ett väl fungerande sätt.
Skriva
Att på ett i huvudsak fungerande sätt kunna använda grundläggande regler för hur namn skrivs.
Du använder reglerna med viss säkerhet.
Du använder reglerna med relativt god säkerhet.
Du använder reglerna på ett väl fungerande sätt.
Skriva
Att på ett i huvudsak fungerande sätt kunna använda grundläggande regler för hur dialoger skrivs
Du använder reglerna med viss säkerhet.
Du använder reglerna med relativt god säkerhet.
Du använder reglerna på ett väl fungerande sätt.
Ordkunskap
Att lära in och kunna använda ord som är vanligt förekommande i det svenska språket, t.ex. kusin, faster/moster, rasande osv.
Du använder få nyligen inlärda ord.
Du använder några nyligen inlärda ord.
Du använder de flesta nyligen inlärda orden.