👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä 17/18 åk6 Kemi Eld och bränder IE

Skapad 2017-11-21 16:11 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP-mall framtagen för Järnåkraskolan i Lund. Mallen är anpassad till Lgr 11.
Grundskola 6 Kemi
Eld och bränder

Innehåll

Eld och bränder

Eld och bränder 17/18.

Mål för elev

Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara hur eld fungerar,
 uppstår (brandtriangeln) och känna till olika släckningsmetoder.

 

Innehåll

Kemin i naturen

Genomförande

Arbetet kommer att genomföras under december 2017 till januari 2018.
Du kommer bl a. att arbeta med instuderingsfrågor och använder Fysik o Kemi boken
samt internet. Vi kommer även att göra några enkla experiment.

Bedömning

 Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället och naturen när det gäller eld och bränder.

Kursplanemål

Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället och naturen.

Matriser

Ke
Kemi Eld och bränder åk6 Järnåkraskolan Lund

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kriterie
Eleven kan: visa samband genom att resonera om kemins begrepp på ett
enkelt sätt Exempel: Du kan ge exempel på olika brandsläckningsmetoder
utvecklat sätt Exempel: Du kan ge exempel på olika brandsläckningsmetoder samt förklara med relativt god användning av kemins begrepp hur de fungerar.
välutvecklat sätt Exempel: Du kan ge exempel på olika brandsläckningsmetoder samt förklara med hjälp av god användning av kemins begrepp hur de fungerar.