👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 5 A Kapitel 3

Skapad 2017-11-21 16:17 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 5 Matematik
Vi jobbar med geometriska objekt av olika slag. Vi mäter, ritar och räknar på olika linjer, vinklar och geometriska figurer.

Innehåll

Begrepp

Begrepp som du ska känna till
 • kvadrat
 • rektangel
 • omkrets
 • sida
 • bredd
 • höjd
 • trubbig vinkel
 • spetsig vinkel
 • rät vinkel
 • rak vinkel
 • vinkelsumma
 • cirkelsektor

Konkretisering av mål

Du ska kunna:

 • olika geometriska begrepp
 • namn på olika vinklar
 • rita linjer
 • mäta vinklar
 • rita vinklar
 • rita cirklar
 • kunna cirkelns delar
 • mäta omkrets på olika figurer
 • kunna vinkelsumman i trianglar
 • kunna vinkelsumman i fyrhörningar
 • kunna namnen på geometriska kroppar

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • hur du har löst dina uppgifter i matteboken
 • Skriftlig diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favoritmatematik 5 A Kapitel 3 Geometri

Du har ännu inte godtagbara kunskaper.
Du har godtagbara kunskaper.
Du har mer än godtagbara kunskaper
Multiplikationstabellerna 2-5
Du behärskar multiplikationstabellerna upp till och med femmans tabell.
Multiplikationstabellerna 6-12
Du behärskar multiplikationstabellerna upp till och med tolvans tabell.
Huvudräkning
Du kan tolka muntlig information och kan göra beräkningar i huvudet med addition och multiplikation samt använda prioriteringsregeln.
Metod Mäta med gradskiva
Du kan använda och mäta med en gradskiva.
Metod och begrepp. Rita linjer och vinklar
Du kan begreppen linje och parallell samt att du kan rita vinklar.
Metod
Kan beräkna vinklar i en triangel. Använder vinkelsumman för att bestämma vinklar i trianglar.
Begrepp
Du kan vinkel, stråle, cirkelsektor och vinkelsumma. Rak vinkel.
Problemlösning
Löser problem som innehåller vinklar och omkrets. Väljer en lämplig strategi.
Kommunikation
Du redovisar din lösning på ett fungerande sätt och använder dig av matematikens uttrycksformer, bild, text och symboler.
Problemlösning
Tolkar och löser uppgifter med vinklar. Bedömer rimlighet.
Kommunikation
Beskriver och redogör på ett i huvudsak fungerande sätt. Använder text och bild och matematiska symboler.
Problemlösning
Löser geometriska problem. Väljer metod och bra strategier.