👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temavecka Programmering Särskola

Skapad 2017-11-21 20:06 i Garnvindeskolan Ale
Grundsärskola F – 6 Samhällsorienterande ämnen Teknik Matematik Svenska
Under vecka 47 kommer eleverna på Garnvindeskolan att få lära sig mer om och prova på enkel programmering. Vi lär oss om och testar programmering utifrån programmet Programmera mera på UR.se.

Innehåll

 

Utifrån programmet Programmera mera lär vi oss vad programmering innebär, vilka färdigheter vi behöver öva upp samt om programmering historiskt sett . Vi samtalar om programmering och löser sedan uppgifter enskilt och i grupp.

Uppgift 1: sortera

Förmågan att kunna sortera är viktigt för att bli en duktig programmerare. När man programmerar är det en fördel om man snabbt kan se på vilka sätt saker kan sorteras så att man slipper tänka länge varje gång.

 • Pedagogen sortera olika föremål (nallebjörnar, bilar) på ett. Låt sedan eleverna gissa hur du har tänkt.
 • Gör en ny sortering och låt eleverna gissa hur du har tänkt.

 • Fråga eleverna om det finns ett annat sätt att sortera föremålen på.

 • Dela i eleverna i mindre grupper. De får nu sortera andra föremål på olika sätt. Eleverna får dokumentera de olika sätten de kommer fram till på ett A-4 papper eller med kameran på datorn.

Uppgift 2: Pilprogrammering

 • Använd kopieringsunderlag 3. Eleverna klipper ut pilarna.
 • Använd tex knappar som symboliserar roboten. Markera start och stop på banan.

 • Eleverna arbetar 2 och 2 och lägger ut kod (pilarna) och testar om de tänkt rätt.

Tips: eleverna får rita en egen värld på pappret.

Material: kopieringsunderlag 3, sax, knappar, penna och suddgummi.


 Uppgift 3: Förbättra och förändra

Beskriv och berätta om ett programmerat föremål. Hur skulle du vilja förbättra det föremålet? Eller välj föremål som inte är programmerade och kom på hur de skulle kunna programmeras. Rita och skriv för att beskriva. Detta kan man göra i mindre grupper i eller i helklass. (Eleverna kan sedan redovisa för varandra vad de kommit på).

Material: A-4-papper, penna, suddgummi, valfritt föremål.


Uppgift 4: Blue-bot
Det finns 6 Blue-Bot:ar  ex. ni delar upp klassen i 6 grupper som alla får var sin Blue-bot.


När vi jobbar med Blue-Bot får ni prova att skriva egen kod med de fyra kommandon som Blue-Bot har: framåt, bakåt, vända åt höger, vända åt vänster. Man måste nollställa med X innan man slår in ny kod annars minns den tidigare kod. Om man trycker vänster eller höger så vrider den sig bara, går inte ett steg åt det hållet. Vill man att den ska gå åt något håll så trycker man höger eller vänster och sedan framåt.

1. Eleverna provar först hur Blue-boten fungerar.

2. De ger i uppdrag till en i gruppen att försöka få Blue-boten till ett specifikt mål. Det finns tre färdiga "mattor" att köra på. En med geometriska former, en med bokstäver och en genomskinlig där man kan lägga bilder under dit man ska ta sig. De kan själva lägga ut något på golvet dit de ska försöka få roboten att gå. Roboten går 15 cm per tyck. Eller varför inte låta eleverna göra en egen värld och själva mäta ut avståndet.

3. Eleverna bygger en labyrint av kapplastavar som Blue-Bot:en ska köra i. Det kan låta enkelt men det krävs en hel del funderande, prövande och massor av samarbete för att klara sin labyrint.

Material: Blue –Bot:ar + tillhörande mattor samt kapplastavar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  GrSär lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  GrSär lgr11
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
  GrSär lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel över, under, framför och bakom.
  Ma  4-6
 • De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Hur de benämns och hur de ser ut.
  Ma  4-6
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda, utformade och fungerar samt ge förslag på hur de kan förändras.
  Tk  4-6
 • Dokumentation, till exempel i form av skisser och bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Redskap och teknisk utrustning i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
  Tk  4-6
 • Instruktioner, till exempel till enkla byggsatser.
  Tk  4-6