Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsfestival

Skapad 2011-04-06 11:51 i Näsvikens skola Hudiksvall
Världsbokens dag den 23 april uppmärksammar vi med en läsfestivalsvecka.
Grundskola F – 6 Svenska
...

Innehåll

Mål

Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Mål för undervisningen

  • Genom att läsa böcker på egen hand och av eget intresse så får du bättre fantasi och vill lära dig saker.
  • När du läser en text (tidningsartikel, berättelse, faktatext, dikt…) så kan du prata om vad som stod i den och fundera över vad du tänker, tycker och känner.
  • Genom att läsa olika typer av texter så tränar du även olika sätt att läsa och tänka. Om du läser en skönlitterär bok på lästiden så njuter du kanske mest av själva läsningen och berättelsen, och du läser på ett annat sätt om du har en faktaartikel som du ska plocka fakta ur.
  • Genom att läsa fakta om författare och hur dom levde, och även läsa böcker så lär du dig att världen har förändrats och att samhället inte ser likadant ut nu som förr. Sen så ser det förstås inte likadant ut i Sverige och t.ex. Afrika och det kan du också förstå om du läser böcker från olika länder.
  • När andra lämnar gensvar på din text så lär du dig av det, men också av att du läser andras texter och ser hur dom gör..
  • Du tränar på att bli bättre på skrivreglerna, ex. punkt, stor bokstav och styckeindelning, och lär dig hur man bygger upp meningar och texter på olika sätt. Om du tränar på att t.ex. använda mer beskrivningar i en text så blir det lättare för läsaren att få en bild av hur t.ex. huvudpersonen är som människa.
  • Att träna på att skriva så att andra ser vad det står, och om du har svårt med t.ex. stavning så kan du ta hjälp av datorns rättstavningsprogram.
  • Intresset för svenska ska leda till att du vill läsa, se film, teater, lyssna på musik m.m. för att få se och höra sådant som
    kanske kan få dig att tänka, känna eller uppleva något nytt.

Så här ska vi arbeta

Vad kan vi erbjuda dig under en läsvecka? Det första och viktigaste är att läsa!! Din mesta tid ska du få tillbringa med böckerna som sällskap. Vårt mål är att läsa så mycket som möjligt. När du läst färdigt en bok skriver du upp titel, författare och antal sidor på en färgad lapp och sätter upp den på bokormen. Du ska också arbeta i ditt ”läshäfte”. Vem läser flest antal sidor? Vi kommer att jobba mycket med olika genrer.Vi ska skriva & läsa både egna och varandras, på svenska och engelska. Du ska göra olika häften i läsförståelse. Du kan också lyssna på bok på CD/band. Vi ska tillsammans i klassen se på en film under ett pass i veckan.

Ett pass varje dag jobbar du i ”skrivarverkstaden”. Där kan du jobba med: ”Fri skrivning – använda ordkortslådor. ”Skriva till bilder. ”Poesi & Dikter. ”Nu skriver vi sagor. ” Harry Potter” ”Läsförståelse”, olika häften.
”Recensioner. ”Göra egna sagor / berättelser
”Bokillustration”. Tillverka ditt eget bokmärke. Göra en alfabetsuppgift. Tipsrundor, Frågesport m.m. m.m.

Matriser

Sv
Generell matris vad gäller läsa (skönlitteratur & faktatexter) läslust och skriva egna texter.

SPRÅK

>
>
>
Högsta nivån
Flyt i läsningen
Läser med flyt både högt och tyst. Läser en hel bok med enkel text, typ Sune, hockey- eller hästböcker, enklare texter i olika medier eller faktaböcker.
Läser med flyt svårare texter och försöker läsa nya genre och nya författare som t ex M Wahl, M Gripe eller K Bredow.
Breddar läsandet genom att läsa olika typer av texter inom ungdomslitterat uren samt genrer som deckare, kärleksroman eller fantasy, t ex M Magorian och M Burgess.
Läser omfångsrika texter och vidgar läsandet genom att läsa vuxenlitteratur av enklare slag, t ex H Mankell, J Guilliou och S King.
Läsförståelse
Kan redogöra för enkel fakta och handling i de texter som lästs. Kan kort berätta vad du tycker om texterna och varför.
Förstår fakta och handling i svårare texter. Uppfattar den ”röda tråden” och kopplar det lästa till egna erfarenheter. Kan ge exempel ur texten som visar detta.
Anpassar och väljer litteratur efter uppgift och situation. Visar på en god förmåga att förstå, tolka och uppleva texter av olika slag. Kan snabbt hitta innehåll och struktur i den aktuella texten.
Visar tydligt på kritiskt läsande och reflekterande. Använder läserfarenheter till att utveckla, bilda och befästa kunskaper.
Läsintresse
Läser endast då uppgiften så kräver, både faktatexter och skönlitteratur.
Väljer spontant att läsa på egen hand. Utvecklar fantasi och lust att lära genom att läsa.
Läser gärna. Efterfrågar olika typer av texter inom olika genrer. Utmanar sig själv och väljer texter av svårare slag. Berättar för andra om läsningen.
Läser gärna, engagerat och ofta. Delger gärna dina läsupplevelser. Föredrar läsning framför annan aktivitet. Läser för av- och påkoppling.

KVALITET

>
>
>
Högsta nivån
Mottagare
Försöker anpassa texten till den som ska läsa.
Texten är delvis anpassad till läsaren.
Texten är anpassad till läsaren.
Texten är väl anpassad till läsaren.
Syfte/tanke
Försöker skriva enligt syftet. Men texten fungerar inte i sitt sammanhang.
Syftet framgår genom större delen av texten. Den fungerar i stort sett i det tänkta sammanhanget.
Syftet framgår tydligt genom hela texten. Den fungerar i det tänkta sammanhanget.
Syftet med texten visas på ett medvetet och trovärdigt sätt. Texten fungerar väl i det tänkta sammanhanget.

INNEHÅLL

>
>
>
Högsta nivån
Händelser
Skriver kortfattat om några händelser.
Skriver om några händelser, men redovisar innehållet mer än förmedlar det på ett personligt sätt.
Skriver självständigt och engagerat om händelser. Förmedlar upplevelser och uttrycker sina tankar kring det som händer.
Skriver på ett medvetet och personligt sätt. Reflekterar genom att jämföra, tolka och värdera.
Förståelse för sin omvärld
Använder sig av kunskaper om omvärlden i sina beskrivningar.
Använder sig väl av kunskaper om omvärlden i sina beskrivningar.
Använder sig mycket väl av kunskaper om omvärlden i sina beskrivningar.
Använder sina kunskaper om omvärlden för att förmedla sitt budskap, sina tankar, känslor etc.
Detaljer
Några detaljer och exempel finns med
Detaljer som passar till berättelsen finns med. Beskriver personer och miljö på ett målande sätt.
Viktiga detaljer och träffande exempel finns med. Beskriver t.ex. känslor, intryck, försöker fånga stämningar på ett målande sätt
Skriver med en god balans mellan detaljerat och översiktligt, personligt och allmänt.
Genre
Försöker skriva texten enligt mönster.
Skriver texten enligt mönster.
Följer genrens mönster för struktur och språk.
Låter genrens innehåll, struktur och språk samspela. Har egna kreativa lösningar.

Struktur

>
>
>
Högsta nivån
Dispostion
Texten innehåller ingen tydlig början och/eller inget tydligt slut.
Texten innehåller både en början och ett slut.
Texten innehåller en tydlig början som knyts samman med ett tydligt slut. Både början och slut är anpassade efter uppgiften.
Texten följer inte enbart en kronologisk ordning.
Röd tråd
Texten är osamman­ hängande. Den saknar röd tråd och innehållet hoppar fritt mellan olika delar.
I texten finns ett försök till att skapa en röd tråd. Tanke­ gången går att urskilja.
Texten har en röd tråd från början till slut.
I texten finns en medveten ordning så att det ena naturligt länkar till det andra.
Styckeindelning
Texten saknar styckeindelning.
Texten innehål­ ler styckeindel­ ning men den är ologisk.
Texten innehål­ ler styckeindel­ ning men den behöver bearbetas för att bli helt logisk
Texten innehål­ ler en logisk styckeindel­ning som gör texten mer lätt­läst.

SPRÅK

>
>
>
Högsta nivån
Meningsbyggnad
Skriver enkla och korta meningar. Blandar ibland stora & små bokstäver. Sätter delvis ut skiljetecken. .
Blandar korta och långa meningar. Använder skiljetecken korrekt.
Använder en omväxlande meningsbygg nad.
Använder medvetet en varierad och träffsäker meningsbyggnad
Ord/uttryck, tal-/skriftspråk
Använder sig av enkla ord och vardagliga uttryck med mycket talspråk.
Använder inte alltid ord och uttryck på ett korrekt sätt. Texten innehåller ibland talspråk.
Använder ord och uttryck på ett korrekt sätt, varierar ordvalet och anpassar stilen. Kan skilja på tal- och skriftspråk.
Är väl medveten om språkets variationer i olika situationer. Formulerar sig uttrycksfullt med ett träffande, specifikt och varierat ordval.
Tempus
Visar inte förståelse vid användandet av tempus
Använder tempus på rätt sätt.
Anpassar tempus efter olika tidsperspektiv.
Anpassar tempus efter olika tidsperspektiv och använder dem på ett medvetet sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: