Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism och elektricitet

Skapad 2017-11-21 20:57 i Ornäs skola Borlänge
Mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom arbetsområdet.
Grundskola 6 Fysik
Elektricitet och magnetism går att använda till många olika saker och det finns överallt omkring oss. Den får lampor att lysa, maskiner attt röra på sig, lappar att sitta fast på kylskåpet, maten att koka och datorn att fungera. All elektricitet går inte i sladdar. Det finns el både i elektriska ålar och i åskan.

Innehåll

Elektricitet

Elektricitet går att använda till många olika saker och den finns överallt omkring oss. I arbetet om elektricitet ska eleverna få lära sig:

 • Skillnaden mellan statisk elektricitet och elektrisk ström.
 • Att elektronerna finns ytterst i atomen.
 • Att de negativt laddade elektronerna dras till de positva protonerna.
 • Vad en blixt är.
 • Hur en glödlampa fungerar.
 • Vilka ämnen som leder elektrisk ström.
 • Koppla olika kretsar.

Så här kommer vi att jobba:

Vi kommer att träna laborationsförmågan genom att göra praktiska uppgifter. Laborationsförmågan kommer också att bedömas i slutet av området med en praktisk uppgift som även ska analyseras med de begrepp och teorier som vi har kommit i kontakt med i området.

 

Den praktiska uppgiften med laborationsrapport där eleverna kan visa begreppsförmågan kommer att genomföras vecka 50. Se bedömningsmatris

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Elektricitet

Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Fysikaliska samband
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar kan du jämföra hur det hänger ihop med andra saker i fysiken.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar kan du jämföra hur det hänger ihop med andra saker i fysiken.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar kan du jämföra hur det hänger ihop med andra saker i fysiken.
Fysikaliska fenomen
Du har grundläggande kunskaper om elektricitet och visar det genom att ge exempel på och beskriva det med viss användning av fysikens begrepp.
Du har goda kunskaper om elektricitet och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom det med relativt god användning av fysikens begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om elektricitet och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom det och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Ge förslag
Du bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Du ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Genomförande
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och på ett fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: