Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Jaget

Skapad 2017-11-22 07:36 i Gemensamt i Ludvika Ludvika
Vi lär känna varandra och skapar gemenskap genom att tillsammans ta reda på vilka vi är, hur våra familjer ser ut, vilka våra intressen är och annat som bildar vår identitet.
Förskola
Syftet med temat är att utveckla barnets identitet. För att uppnå detta, fokuserar vi denna termin på barnets fin- och grovmotorik, samt språkutvecklingen. Vi strävar efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och lust att leka och lära. Genom detta, utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Innehåll

Temat/Aktiviteten

Vid primärfunktionerna, blöjbyte, måltider, påklädning/utevistelse kommer vi på ett medvetet sätt samtala med barnen om det som sker.

Under samlingarna kommer vi att sjunga, samt ha språklekar med rim och ramsor.

När tillfälle ges kommer vi att arbeta med våra språkpåsar.

När vi har våra motoriska lekar kommer vi att dela in barnen i mindre grupper, beroende på ålder och mognad.

 

 

Syfte

Att utveckla:

 • barnets språk utifrån dess förutsättningar.
 • barnets motoriska färdigheter.

Vi vill bilda gruppkänsla och gemenskap i barngruppen samt stärka deras identitet.

 

 

Dokumentation sker med foto och text på Unikum i barnets lärlogg.

Vi pedagoger reflekterar och följer upp barnets utveckling och lärande via observationer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: