Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk.8

Skapad 2017-11-22 09:09 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 8 Matematik

Algebra kan förenklat översättas med "bokstavsräkning". I algebran räknar man med bokstavsuttryck istället för siffror. * Ordet ekvation betyder likhet.

Innehåll

Planering Algebra åk.8

 

från ht-17

 • Skriva algebraiska uttryck och formler utgående från något vardagligt ex. Lisa är tre år äldre än sin syster.

 • Förenklingar av algebraiska uttryck och formler, ex. 4x+8+2x-3 = 6x+5

 • Samma samband skrivet på olika sätt ex. L = 3 + S, S = L – 3

 • Samt sätta ord på vad uttrycken och formlerna står för

 • Insättning i färdiga bokstavsuttryck och formler.

ex. Lös 3x+22-x+11 om x=3

 • Balansmetoden – likhetstecknets betydelse vid ekvationslösning

ex.   x-4 =  13

x-4+4 = 13+4

x = 17

 • Teckna och lösa ekvationer utifrån vardagsproblem (en obekant).

ex. Sara är y år, Bengt är 12 år äldre. Tillsammans är de 54 år. Hur gammal är Sara?

 • Vid parentesuttryck. Vad händer i parentesen beroende på vilket tecken som står framför parentesen.

 • Lösa ekvationer med obekanta i båda led med hjälp av balansmetoden.

ex.   3x + 5 = 5x +3

 

vt-18

Material:

-Genomgångar

-Gruppuppgifter om uttryck och ekvationer

-Matteboken s.55-75 + basläger och hög höjd s.80-83 (ej mönster)

 

Nya mål i området från vårterminen:

 

 • Förenkla uttryck med parenteser

 

 • Lösa ekvationer med parenteser

 

 • Problemlösning med ekvationer

 

 • Ekvationssystem

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik år 7-9

F
E
C
A
Problemlösning
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet.
Insats krävs.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Begrepp
Beskriva med matematiska uttrycksformer.
Insats krävs.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Metod
Välja och använda matematiska metoder. Algebra
Insats krävs.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med gott resultat.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med mycket gott resultat.
Kommunikation
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt Algebraiska uttryck
Insats krävs.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då algebraiska uttryck med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då algebraiska uttryck med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då algebraiska uttryck med god anpassning till syfte och sammanhang.
Resonemang
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang.
Insats krävs.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: