Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvalitet och utveckling i förskolan - Naturvetenskap och teknik Duvan

Skapad 2017-11-22 09:10 i Änghögs förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola
Använd ny färg inför varje termin

Innehåll

Barns utveckling i naturvetenskap och teknik

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet-organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

Höstterminen 2017

 

Genom att vi har planterat, sått och skördat samt förädlat olika grönsaker har vi på ett konkret sätt väckt barnens nyfikenhet för naturvetenskap. Vi har med olika tekniker i vardagen förädlat våra grönsaker, skalat, kokt, bakat i ugn samt använt mikrovågsugnen. Barnen har urvecklat sin förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Vi har använt IKT genom att vi tillsammans med barnen tittat på program om odling av potatis samt morot. I vårt Grön Flagg arbete har vi introducerat sopsortering. Barnen har fått vara med på återvinningsstationer och fått kunskap om hur man sorterar plast, papper, metall samt matavfall. Vi har även samtalat och dokumenterat om vikten av att återvinna och ta till vara på naturens resurser.

 

Vårterminen 2018

Barnen utvecklar sitt intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra genom att vi har arbetat vidare med att plantera. Genom samtal med barnen om vad växter och plantor behöver för att växa utvecklar de sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. Genom att en del av barngruppen var på studiebesök på pingstkyrkans second hand fick de kunskap om återvinning då vi samtalade om hur man kan sortera och få en ny användning av saker och ting detta ingår i vårt grön flagg arbete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad ska tillföras i undervisningen för att utmana barnens lärande och därmed öka kvaliteten på undervisningen?

Hösttermin 2017

Vi kommer att fortsätta att odla och ska även testa att odla annat så att barnen får möjlighet att utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen på varierande sätt. Vi ska använda oss fördjupa och använda oss mer av forsking samt olika teorier och göra det tydligt för vårdnadshavarna så att de blir mer delaktiga och förstår vårt arbete i verksamheten. Vi i arbetslaget ska också diskuterar vår pedagogiska dokumentation för att se hur vi kan utveckla vår verksamhet.  

Vårterminen 2018

Vi kommer att fortsätta att odla och ska även testa att odla annat så att barnen får möjlighet att utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen på varierande sätt. Vi ska använda oss fördjupa och använda oss mer av forsking samt olika teorier och göra det tydligt för vårdnadshavarna så att de blir mer delaktiga och förstår vårt arbete i verksamheten. Vi i arbetslaget ska också diskuterar vår pedagogiska dokumentation för att se hur vi kan utveckla vår verksamhet. 

 

 

.

 

 

 

 

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - Naturvetenskap och teknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
x höst 2017 x vår 2018
Nivå 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: