👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv - TED-talk

Skapad 2017-11-22 10:53 i Önnerödsskolan Härryda
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
I våra TED-talk kommer vi att träna på att skriva och hålla ett tal, men också på att ge respons och på att använda oss av något som förstärker vårt tal.

Innehåll

TED-talks - Ideér värda att sprida ht-17

Ni ska under de första veckorna av höstterminen lägga möda och kraft på att bli riktigt goda talare. Ni ska framföra egna tankar, funderingar och idéer om något som ni tycker är så viktigt att det bör spridas till andra. Ni ska titta och lyssna TED-talks, analysera och få inspiration och kanske idéer som ni kan härma. Vi ska också sätta oss in i retorikens konst för att vara säkra på att era tal blir inspirerande och intressanta. Ni ska ge och få respons på talen för att bli ännu bättre på att förbättra och bearbeta. Talen ska framföras för era klasskamrater.

I detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att:

 • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift

Du skriver ett tal som du framför muntligt med fokus på att kommunicera och nå fram till en publik.

 • Anpassa språket efter olika syften och sammanhang

Du anpassar textens språk, innehåll och disposition genom att bl.a. använda dig av vissa retoriska stilgrepp som anaforer, liknelser och metaforer.

 • Ge och ta emot respons och bearbeta egna texter till innehåll och form

Du ger respons på en text som någon i klassen har skrivit, får respons på din egen text som du sedan bearbetar och färdigställer.

Vi kommer att bedöma:

 • Första och andra utkastet till era tal.
 • Responsen ni ger och hur ni använder responsen som ni får.
 • Era framföranden

Matriser

Sv SvA
TED-talk - retorik

Skriva

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  7-9   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9   Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
E
C
A
Textkvalitet
Eleven kan skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning samt fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Språket i texten är i huvudsak varierat, men kan innehålla vissa stavfel. Det finns ett visst flyt i texten med fungerande styckeindelning.
Språket i texten är varierat och i stort sett korrekt. Det är lätt och intressant att följa och vissa delar i texten visar på en högre nivå.
Språket i texten gör läsningen/lyssningen lustfylld och intressant, med bra variation på ordval och väl avvägda formuleringar och uttryck.
Berättande
De berättande texter eleven skriver innehåller gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med uppbyggnad.
Strukturen i texten fungerar någorlunda bra där inledning och avslutning passar ihop. Dessutom används någon av stilfigurerna i texten.
Strukturen är tydlig och väl planerad i texten där man lätt kan hänga med i händelseförloppet. Dessutom förekommer flera stilfigurer i texten.
Upplägget i texten är tydligt och skapar ett intresse som håller i sig hela vägen. Dessutom förekommer de flesta stilfigurerna i texten.
Respons
Eleven kan ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet.
Responsen som eleven ger innehåller enkla omdömen som kan förbättra texten. Eleven kan också bearbeta sin text utifrån den respons den fått så att texten i viss mån ökar i tydlighet och i kvalitet.
Responsen som eleven ger innehåller utvecklade omdömen som kan förbättra texten. Eleven kan också bearbeta sin text utifrån den respons den fått så att texten på ett relativt väl fungerande sätt ökar i tydlighet och i kvalitet.
Responsen som eleven ger innehåller välutvecklade omdömen som kan förbättra texten. Eleven kan också bearbeta sin text utifrån den respons den fått så att texten på ett väl fungerande sätt ökar i tydlighet och i kvalitet.

Presentera

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv  7-9   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9   Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
E
C
A
Muntlig presentation
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande struktur och innehåll och anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Talet framförs med viss säkerhet där retoriska delar såsom kroppsspråk, ögonkontakt, röstvariation (m.m) förekommer sporadiskt.
Talet framförs med säkerhet med en balanserad mix av retoriska kunskaper.
Talet framförs säkert, välformulerat och med flertalet av retoriska delar. Talet framförs med varierat och naturligt uttryck
Förstärkning
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Framförandet förstärks av något föremål eller en presentation som på något sätt passar in i talet.
Framförandet förstärks av något föremål eller en presentation som passar in i talet och som förhöjer upplevelsen för åhörarna.
Framförandet förstärks tydligt av något föremål eller en presentation som anpassas väl till talet och som såväl förhöjer som levandegör talet för åhörarna.