Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä VT -18, Åk 8, Eng - The United States of America MS

Skapad 2017-11-22 11:25 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar med läs- och hörförståelse samt kreativt skrivande i engelska
Grundskola 8 Engelska
Speaking, listening & reading

Innehåll

MÅL FÖR ELEV

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

GENOMFÖRANDE

 • Du kommer att få arbeta med textbok + övningsbok kapitel 2 A och 2 B.
 • Du kommer att få arbeta med ord och begrepp som är kopplade till USA och dess historia.
 • Du kommer att få arbeta med "The definite article" inom grammatiken. 
 • Du kommer att få skriva och arbeta med en vald amerikansk stat.
 • Du kommer att få presentera en amerikansk stat muntligt. 

BEDÖMNING

Bedömningen avser din förmåga att:

 • du kan formulera dig muntligt. 
 • du kan bearbeta, och göra förbättringar av din muntliga presentation. 
 • du kan välja texter och talat språk från olika medier. 
 • språklig förståelse och skriftlig förmåga i checkpointen.

INNEHÅLL

Lyssna och Läsa

Tala, Skriva och Samtala

 

KURSPLANEMÅL

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla:

 • tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.  
 • en allsidig kommunikativ förmåga.
 • kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.  
 • förmåga att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. 

Matriser

En
Jä VT 16- en åk 8 speak, listen and read /MS

--->
--->
--->
Tala
Du kan välja strategier för att förbättra interaktionen och i olika genrer muntligt uttrycka dig
Exempel: Du visar att du kan stora delar av ditt presentation, dvs du läser inte innantill från ditt manus. Det är inga problem att förstå vad det är du vill säga, trots eventuella grammatiska misstag, ordval och uttal. enkelt och begripligt
Exempel: Ditt ordval är varierat och du visar upp flyt och bra uttal i ditt tal. Du gör inte många misstag vad det gäller ordval och grammatik. tydligt och med visst flyt
Exempel: Ditt ordval är varierat och du visar upp utmärkt flyt och uttal i ditt tal. Du gör få misstag vad det gäller ordval och grammatik. tydligt och med flyt
Diskutera
Du kan diskutera företeelser där engelska används
Exempel: Du nämner några händelser som är specifika för din valda stat. översiktligt
Exempel: Därtill diskuterar du händelserna utifrån vad de hade för konsekvenser för samhället. utförligt
Exempel: Dessutom kan du jämföra dessa händelser med egna erfarenheter eller kunskaper. utförligt och nyanserat
Jämföra
Du kan göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Exempel: It is warmer in Florida compared to Sweden. Innehållet är till viss del intressant och några få jämförelser har gjorts med Sverige enkla
Exempel: If you move to Florida it will be much warmer than in Sweden. It does however depend on where in Sweden or Florida you live. Dessutom är jämförelserna kopplade på en djupare nivå utifrån t.ex. utbildning, arbete, levnadsförhållanden eller naturlivet. välutvecklade
Exempel: There are both perks and downsides when it comes to the weather. The good thing is that... The bad thing is that... Därtill är kopplingarna och jämförelserna konkreta och direkt jämförda med varandra utifrån relevant fakta. Välutvecklade och nyanserade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: