👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Travels

Skapad 2017-11-22 11:26 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi arbetar med området Travels i Digilär.

Innehåll

 

Konkretisering

Vi arbetar med området Travels i Digilär. Eleverna övar de fyra förmågorna; lyssna, läsa, tala och skriva utifrån uppgifter till området. Eleverna arbetar även med grammatik och avsnittet prepositioner. Avslutningsvis skapar eleverna, parvis, resebroschyrer.

Undervisning/arbetssätt

Vi utgår från det digitala läromedlet Digilär, där eleverna läser texter och arbetar med hörförståelse. Diskussioner sker parvis/i grupper om tre. Lärarna håller i grammatikgenomgångar, därefter arbetar eleverna med uppgifter i Digilär. Avslutningsvis arbetar eleverna parvis med att skapa resebroschyrer utifrån fakta som de hittar på nätet, med handledning av lärarna.

Bedömning

Arbetet bedöms med hjälp av en matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska - travels

Rubrik 1

har ännu inte nått en godkänd nivå
Nivå 1
Nivå 2
nivå 3
Hörförståelse
Huvudinnehåll och detaljer
Du förstår enbart vissa delar av tydlig engelska som talas i lugnt tempo.
Du förstår huvudinnehållet i tydlig engelska som talas i lugnt tempo.
Du förstår huvuddragen och vissa tydliga detaljer av tydlig engelska som talas i lugnt tempo.
Du förstår helheten och viktiga detaljer i tydlig engelska som talas i lugnt tempo.
läsförståelse
Huvudinnehåll och detaljer
Du förstår enbart vissa delar av innehållet i texter av olika slag.
Du förstår huvudinnehållet och några tydliga detaljer i texter av olika slag.
Du förstår huvudinnehållet och väsentliga detaljer i texter av olika slag.
Du förstår såväl helheten som detaljer i texter av olika slag.
Muntlig interaktion
Innehåll, omfång och sammanhang
Du har svårt att delta i samtalet och kommer inte med så många inlägg och egna kommentarer.
Du deltar i samtalet men är kortfattad i dina kommentarer. Du berör inte alla de föreslagna uppgifterna och det är emellanåt svårt att följa din interaktion då en röd tråd delvis saknas.
Du är aktiv i samtalet och är relativt utförlig i dina kommentarer. Din interaktion är relativt sammanhängande.
Du är mycket enagagerad i samtalet och diskuterar alla uppgifterna utförligt. Din interaktion är mycket lätt att följa och sammanhängande.
skriftlig framställning
Innehåll i resebroschyr
Ditt innehåll är mycket magert och ger inte läsaren en tydlig bild av vad du vill förmedla. Du uttrycker inga egna tankar kring ämnet.
Din text har ett huvudinnehåll och du skriver relativt sammanhängande, men är ganska kortfattad. Du uttrycker och försöker utveckla några egna tankar kring ämnet
Din text har ett huvudinnehåll och du skriver relativt sammanhängande och har med en hel del detaljer som fördjupar huvudinnehållet. Du utvecklar dina tankar kring ämnet ganska väl.
Din text är tydlig, sammanhängande och mycket innehållsrik. Du har många egna tankar kring ämnet som du utvecklar väl.
språklig korrekthet skriftligt
Resebroschyr
Du använder, en för årskursen, mycket enkel grammatik. Du gör ofta fel som stör förståelsen.
Du använder en enkel grammatik. Du använde dig av formuleringar som kan störa förståelsen emellanåt.
Du använder grammatik som är anpassad för årskursen. Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen.
Du visar på god kännedom gällande grammatik, anpassad för årskursen. Du gör få eller inga fel.
Ordförråd
Resebroschyr
Du har ett mycket begränsat ordförråd och använder dig av svenska ord i texter och tal.
Du använder dig av ett enkelt men begripligt ordförråd.
Du har ett relativt varierat ordförråd
Du har ett stort och varierat ordförråd.