👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sköldpaddans planering v.49

Skapad 2017-11-22 12:02 i Värby förskola Svedala
Förskola
Sköldpaddans planering v.49

Innehåll

PLANERING FÖR VECKA:    V. 49     GRUPP:  Sköldpaddan

 

MÅNDAG:

Lektion 1:

MÅL/ INNEHÅLL: Värdegrund, självkänsla, gruppdynamik/samhörighet
METOD: Namnsång medan varje barn slår trumman, "´Nu skickar vi trumman till (namn)...", som sedan skickar trumman vidare.
SYFTE: Uppmärksamma allas närvaro, lära sig säga sitt för- och efternamn, lära sig att skicka vidare/dela med sig.
UTVÄRDERING: Barnen kan numera efternamnen på samtliga barn i Sköldpaddan.
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Namnsången kan utvecklas och varieras med att barnen skickar trumman vidare till valfri kompis i ringen.

Lektion 2:

MÅL/ INNEHÅLL:  Utedag, matematik, mäta volymer.
METOD: Vi tar med cylindermåtten ut och barnen får i uppdrag att hjälpa Alfons och hans vänner att mäta upp olika volymer med hjälp av cylindermått och naturmaterial (sand/vatten etc.) 
SYFTE: Introducera  och utveckla kunskaper om volymmåtten liter, deciliter. matsked och tesked. 
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION: 

Under andra lektionen repeteras introduktionen av måtten och begreppen i samlingen för att sedan undersöka och ge uppdragen.

Lektion 3:

MÅL/ INNEHÅLL: Språkutveckling, sagor, sånger, rim & ramsor
METOD:  Material till Före Bornholmsmetoden
SYFTE: Språkutveckling
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

ONSDAG:

Lektion 1:

MÅL/ INNEHÅLL: Värdegrund, självkänsla, gruppdynamik/samhörighet
METOD: Namnsång med trumma, "´Nu skickar vi trumman till (namn)...", som sedan skickar trumman vidare.
SYFTE: Uppmärksamma allas närvaro, alla säger sitt för- och efternamn, lära sig att skicka vidare/dela med sig.
UTVÄRDERING: Barnen kan numera efternamnen på samtliga barn i Sköldpaddan.
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 2:

MÅL/ INNEHÅLL: Språk och skapande  

METOD: Fortsätta arbetet med vår "Storyline" utifrån Alfons-sagorna. Börja planera utförandet av Alfons boende. Barnen använder sin fantasi och eget tänkande och beslut för att genomföra olika uppdrag genom rollspel, skapande och samspel. Barnen planerar och utför sitt skapande själva genom samarbete och återberättar och dokumenterar projektet i sina böcker. 

Barn födda 2013 övar inför Luciafirande

SYFTE: Språkutveckling, gå in i en roll och skapande utifrån egna intryck med hjälp av Alfonstemat som en röd tråd. Uppmärksamma traditioner. 

UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 3:

MÅL/ INNEHÅLL: Språkutveckling, sagor, sånger, rim & ramsor
METOD:  Material till Före Bornholmsmetoden
SYFTE: Språkutveckling
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

TORSDAG:

Lektion 1:

MÅL/ INNEHÅLL: Värdegrund, självkänsla, gruppdynamik/samhörighet
METOD: Namnsång med trumma, "´Nu skickar vi trumman till (namn)...", som sedan skickar trumman vidare.
SYFTE: Uppmärksamma allas närvaro, alla säger sitt för- och efternamn, lära sig att skicka vidare/dela med sig.
UTVÄRDERING: Barnen kan numera efternamnen på samtliga barn i Sköldpaddan.
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 2:

MÅL/ INNEHÅLL: Tema Alfons - Värdegrund/empati. Barnens egen dokumentationsbok.
METOD: Diskussioner utifrån frågor, tankar och dilemman tagna från tema och dilemman ur i Alfonsböckerna. Diskutera och dokumentera tillsammans med barnen med hjälp av boken Där går tjuv-Alfons och bilden utifrån bilden där Alfons blir liten och alla pekar och ställer frågan, Hur känns det att vara ensam?

SYFTE: Barns inflytande. Att dela med sig av sina tankar och resonemang i gruppen.
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION: 

Välj ett dilemma som barnen kan relatera till och reflektera över.

 

Lektion 3:

MÅL/ INNEHÅLL: Språkutveckling, sagor, sånger, rim & ramsor
METOD:  Material till Före Bornholmsmetoden
SYFTE: Språkutveckling
UTVÄRDERING:

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION: