👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering 4-6 HT 2017

Skapad 2017-11-22 12:50 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Kurdiska ht 15
Grundskola F – 4 Modersmål
Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål i Mölndals Stad

Innehåll

Läsa texter, återberätta och grammatik  

Rubrik på arbetsområde

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Koppla det syfte och centrala innehåll som ni ska arbeta under detta arbetsområde.

Konkretiserade mål för eleven

Eleven kunna läsa och återberätta texter 

Eleven kunna samarbeta med klasskamrater( ställa frågor, diskutera,vara aktiv lyssnare) 

Eleven kunna skriva grammatiks rätt form - namn  singular,plural, bestämt och obestämt form.

November månad är nationaldag,elever ska läsa  fakta, historiska texter.

Undervisning och arbetsmetoder

Arbetar i par/ grupp

Tittar korta filmer och återberättar

Lära att skriva rätta genom lekar eller tävling

Skriva på tavlan 

Eleven har uppnått målen när...

Eleven vara aktivt i klassrummet ( ställa frågor, diskutera, vara aktiv lyssnare)

Kan läsa och återberätta texter och jämföra med svenska

Kan  använda dem grammatiks begreppet i rätt form när elever skriver 

Eleven kunna återberätta informationen som ska få under november månader.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6