👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temperatur och diagram

Skapad 2017-11-22 13:05 i Aspen Montessori Grundskolor
Lpp som utgår från Matteborgen 5B. Behandlar momenten tal, bråk, procent, decimaltal och geometri.
Grundskola 5 Matematik
Du ska innan jul få arbeta med termometern, läsa av-förstå och rita linjediagram och cirkeldiagram samt räkna ut medelvärde!

Innehåll

 Mål för eleven (vad ska jag kunna)

 • läsa av en termometer
 • läsa av och förstå ett linjediagram
 • rita linjediagram
 • räkna ut medelvärde
 • läsa av och förstå cirkeldiagram
 • kunna använda begrepp; linjediagram, medelvärde, medeltemperatur, genomsnitt, cirkeldiagram, Celsius, minus och plusgrader samt temperaturen stiger eller sjunker.

Arbetssätt / Undervisning

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. 
 • Praktiska övningar
 • Arbete med problemlösning ensam, tillsammans och med hela klassen.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 5A. 
 • Par- eller grupparbete.
 • Diagnoser till varje kapitel, för att se vad varje elev behöver arbeta vidare med. 
 • Matteprov på kapitel 3-5.

Bedömning

Bedömningen sker under lektionerna i samtal med pedagogen och efter dina resultat på diagnoserna och provräkningen samt vid ditt resonemang vid problemlösning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6