👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra 8A

Skapad 2017-11-22 13:18 i Söderskolan Falkenberg
I avsnittet algebra kommer ni lära er mer om uttryck, variabler, ekvationer och problemlösning.
Grundskola 8 Matematik
I avsnittet algebra kommer ni lära er mer om uttryck, variabler, ekvationer och problemlösning.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I avsnittet algebra kommer ni lära er mer om uttryck, variabler, ekvationer och problemlösning.

Innehåll:

 • Förenkla parentesuttryck

 • addera och subtrahera parenteser  

 • multiplicera in variabler i parenteser

 • lösa ekvationer med parentesuttryck

 • lösa ekvationer med x i båda leden

 • lösa problem med hjälp av ekvationer

 • programmera med kod

 

Viktiga begrepp:

 

 • uttryck

 • variabel

 • ekvation

 • obekant tal

 • led

 • balansmetod

 • parentes

Undervisning och arbetsformer

Arbetsområdet har planerats tillsammans i klassen, tre alternativ har tagits fram om där varje elev väljer det som passar bäst. I planeringen bestämdes även följande tillsammans:

 

 

Elever jobbar självständigt, ser på länkade genomgångar tar själv ansvar för att be om specifika genomgångar när det är för svårt att lära själv sig.

 

Alternativ 1:

 1. Jobbar med grundkurs och gör diagnos vecka 49.

 2. Beroende på om hur det gick på diagnosen, gör en egen analys om det var lätt eller svårt, gör sedan blå eller röd kurs.

 3. Vecka 2-3 repetition

 4. Vecka 3, fredagen den 19/1 prov del 1 och del 2.

 

Alternativ 2:

 1. Jobbar med grundkurs och gör diagnos som lämnas in innan jul.

 2. Beroende på om hur det gick på diagnosen, gör en egen analys om det var lätt eller svårt, gör sedan blå eller röd kurs.

 3. Vecka 2-3 blå/röd kurs repetition

 4. Vecka 3, fredagen den 19/1 prov del 1 och del 2.

 

Alternativ 3:

 1. Arbeta i högre tempo, gör även svarta sidor och bestämmer tidpunkt för diagnos, prov (innan jul) själv med Gittan och Josefine. Meddela en vecka innan vilken lektion provet skall göras.

 

Bedömning - vad och hur

 • Diskussioner och redovisningar under lektionstid
 • Diagnos
 • Prov fredagen den 19/1
 • Muntligt vid diskussionsuppgifter, uppslaget 112-113.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9