Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande LM Stora norrgården 2017/2018

Skapad 2017-11-22 13:48 i Ladugårdsmarkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö.

Innehåll

Läroplansmål

Se nedan.

 

Planerade insatser

Vi gör en önskelåda där barnen kan lägga in en lapp med önskemål.

Pedagogerna tar ansvar för att alla barn får minst ett förslag verkställt.

Vi ska ge barnen redskap till hur man samtalar till flera samtidigt.

Vi fortsätter att hjälpa barnen att göra förlåt.

Vi ska poängterar vikten av att hälsa på alla i gruppen. (Säga hej, hej då mm)

Barnen blir tilldelade olika ansvarsområden när det gäller miljö. T ex Två barn tillsammans ansvarar för Röda rummet i en /två veckor. Introducera detta på samlingen.

Kännetecken

Att barnen vänder sig till flera i samtalet. 

Att barnen hälsar på varandra, säger hej och hej då.

Att barnen har utfört sina ansvarsuppgifter efter mellanmålet. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: