Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2017-11-22 16:30 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
Grundskola 4 – 5 Geografi Svenska Svenska som andraspråk
Vi lär oss mer om landet Sverige. Var på jordklotet ligger Sverige? Hur ser Sverige ut? Vilka är Sveriges grannländer? Hur ser naturen ut? Vilka indelningar finns och vad skiljer dem åt? Hur många människor bor här och vad arbetar de med? Vilka naturtillgångar finns? Vi ska även träna oss i namngeografi och lära oss att använda geografiska ord och begrepp samt att tyda kartor.

Innehåll

    Mål

        När du har arbetat färdigt med området Sverige ska du kunna:

        - placera ut utvalda landskap, städer, öar, berg och vatten på en karta
        - känna till och kunna använda dig av kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler
        - känna till och kunna namnge Sveriges grannländer
        - veta hur Sverige kan delas in och kunna berätta om några typiska drag för de olika indelningarna
        - känna till det svenska natur- och kulturlandskapet och veta lite om Sveriges naturtillgångar
        - använda ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi (exempelvis karta, Norrland, Svealand, Götaland, väderstreck (norr, öst, syd, väst), barrskog, lövskog, blandskog, kustområde, fjällbygd, skogsbygd, tätort, glesbygd, jordbruk, skogsbruk, naturtillgång och klimat)
        - föra logiska resonemang i diskussioner om Sverige

    Elevernas önskemål

    I undervisningen vill eleverna visa sina kunskaper genom att:

    - titta på faktafilmer
    - lyssna på när läraren berättar
    - söka fakta på internet
    - söka fakta i kartböcker

    För att visa upp sina kunskaper vill eleverna:

    - delta i diskussioner
    - skriva individuella sammanfattningar och texter
    - skriva faktatexter, i par eller enskilt
    - redovisa med hjälp av PowerPoint
    - göra skriftligt prov
    - göra muntligt prov   

     Arbetssätt

     För att nå dessa mål kommer du att:

    - delta i klassrumsdiskussioner där vi gemensamt pratar om vad vi vet om Sverige och vad vi vill ta reda på mer om
    - delta i diskussioner i mindre grupper, där gruppen gemensamt ska ta reda på olika fakta
    - skriva sammanfattningar utifrån faktafilmer och faktaböcker (vi använder bl a läromedlet "Puls Geografi Sverige")
    - se filmer om Sverige, exempelvis landskapsfilmer och Geografens testamente
    - delta i genomgångar, både genom att aktivt lyssna och kommentera
    - läsa texter i böcker och på internet om Sverige, både enskilt och i grupp
    - arbeta i arbetshäften (vi arbetar bl a med boken "Geografi Sverige")
    - studera och arbeta med kartor, dess uppbyggnad med karttecken och färger
    - jämföra olika delar av Sverige, få veta vilka naturresurser vi har, var de finns och vad de används till
    - skriva ett sluttest på arbetsområdet Sverige (möjlighet att genomföra muntligt vid behov)  

    Bedömning

   
För att visa hur väl du uppnår målen kommer du att:

    - visa i diskussioner hur du kan resonera och visa förståelse för de olika delarna av området
    - visa i skrift (sammanfattningar och test) hur du kan urskilja viktig information och visa förståelse för området
    - argumentera muntligt och skriftligt med stöd från genomgånget material (film, kartor, diskussioner)
    - skriva ett sluttest för att visa dina kunskaper

     Jag kommer att bedöma din förmåga att:

    - förstå och använda kartor och andra geografiska källor för att söka kunskap
    - visa dina kunskaper om Sveriges landskap, namn och läge samt orter, berg, hav och vatten
    - använda och även kunna förklara centrala ord och begrepp inom geografi
    - beskriva utmärkande drag för Sveriges naturtyper

 

 

 

Matriser

Sv Ge SvA
Sverige

 • Ge   analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge  4-6   De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6   Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6   Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6   Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6   Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6   Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
------------------------------->
------------------------------------------>
--------------------------------------->
NAMNGEOGRAFI, LANDSKAP
 • Ge  4-6
Jag kan NÅGRA landskap. (10)
Jag kan FLERA landskap. (16)
Jag kan ALLA landskap. (25)
NAMNGEOGRAFI, SVERIGE
 • Ge  4-6
Jag kan NÅGRA städer.(4) Jag kan TVÅ sjöar eller vattendrag.
Jag kan FLERA städer. (6) Jag kan två sjöar eller vattendrag.
Jag kan MÅNGA städer. (8) Jag kan FEM sjöar eller vattendrag.
NATUR- OCH KULTURLANDSKAP
 • Ge  4-6
Jag FÖRSTÅR att man kan förändra ett naturlandskap.
Jag vet SKILLNADEN mellan naturlandskap och kulturlandskap.
Jag kan FÖRKLARA för en kompis, så den förstår, vad skillnaden mellan naturlandskap och kulturlandskap är.
NATURRESURSER I SVERIGE
 • Ge  4-6
Jag kan ge TVÅ exempel på naturresurser. Jag kan förklara hur EN naturresurs används.
Jag kan ge TRE exempel på naturresurser. Jag kan förklara hur en naturresurs används.
Jag kan ge FLERA exempel på naturresurser. Jag kan förklara hur TVÅ naturresurs används.
BEGREPP
 • Ge  4-6
När jag beskriver saker i geografi använder jag NÅGRA geografibegrepp.
När jag beskriver saker i geografi använder jag FLERA geografibegrepp.
När jag beskriver saker i geografi använder jag MÅNGA geografibegrepp.
KARTOR
 • Ge  4-6
Jag KAN MED HJÄLP SÖKA i en kartbok
Jag KAN SJÄLV söka i en kartbok.
VÄDERSTRECK
 • Ge  4-6
Jag KAN ANVÄNDA väderstrecken norr, söder, väster och öster.
Jag KAN ANVÄNDA väderstrecken norr, söder, väster och öster. Jag använder väderstrecken när jag BESKRIVER olika lägen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: