Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Mitt gosedjur" sv åk F-1

Skapad 2011-04-06 13:59 i Piratenskolan Simrishamn
Svenska, So, Bild år F och 1 arbetar tillsammans
Grundskola F – 1 Bild SO (år 1-3) Svenska

Med elevernas gosedjur som inspiration utvecklar vi förmågorna skriva, läsa och tala. Eleverna får ta med sig ett gosedjur till skolan som de sedan beskriver och berättar om, gör sagor och pjäser kring samt avbildar.

Eleverna utvecklar fantasiförmåga, ordförråd samt samarbetsförmåga.

Läraren högläser ur olika bilderböcker och andra skönlitterära böcker med innehåll som berör barns lek och leksaker, lekar förr och nu samt skildringar av familjeliv och skola.

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Konkreta mål till eleven

 • Du ska kunna skriva en enkel text om ditt gosedjur där du presenterar det så att andra förstår. (1)
 • Du ska tillsammans med en kamrat fantisera om vad era gosedjur skulle hitta på om de träffades och lärde känna varandra. (F-1)
 • Du ska tillsammans med en kamrat skriva en berättelse om era gosedjur på dator eller för hand. (1)
 • Du ska tillsammans med en eller flera kamrater dramatisera berättelsen och spela upp den för andra i klassen. (F-1)
 • Du ska avbilda ditt gosedjur. (F-1)
 • Du ska tillsammans med en kamrat illustrera er berättelse. (F-1)
 • Du ska kunna lyssna på din kamrat, medverka med egna idéer och kunna turas om vid datorn. (F-1)

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Bedömning

Bedömning gäller endast åk 1-elever

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån de texter och bilder du och du/din kamrat gjort tillsammans. Den som läser berättelsen ska kunna förstå vad du har menat. Jag kommer också att titta på om du skriver hela meningar, om du gör mellanrum mellan orden och om du använer stor bokstav på namn och i början av meningar. Jag kommer att bedöma din förmåga att samarbeta genom att iakkta vad du kommer med för idéer, hur du lyssnar på din kamrat och om ni kan samsas vid datorn. Jag kommer också att titta på hur du uttrycker dig i bild och hur du använder dig av era bilder när du berättar.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Arbetssätt

Du kommer att arbeta dels för dig själv, dels tillsammans med en eller två kamrater. Du kommer att skriva en egen text för hand och en berättelse med datorn som hjälpmedel tillsammans med en eller två kamrater. Du ska illustrera din berättelse och göra en bok av den. Tillsammans kommer ni också att dramatisera och spela upp en liten pjäs.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: