👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Didaktisk planering Vad är en familj

Skapad 2017-11-23 08:43 i Bergabitens förskola Uppsala kommunala förskolor
Ett genusarbete med de yngsta barnen i förskola med hjälp av estetiska uttryckssätt och naturvetenskapliga experiment
Förskola
Utifrån barnens intresse att arbeta med estetiska utryckssätt som att måla, dega, sång, barnyoga och dans ska vi utforska begreppet familj. Vad är en familj?

Innehåll

Fokusområde:

Hållbarhet i relation till naturvetenskap och de estetiska språken

Förskolans gemensamma målområde:

Genus i förhållande till hållbar utveckling och naturvetenskap och de estiska språken

Bakgrund:

På förskolan har vi har valt att starta upp projektet "Vad är en familj?". Bakgrunden är att barnen ofta talar om att  t.ex. snäckor och andra insekter har en familj. "Undrar var den här snigelns mamma/pappa är?", "Här är pappa-snigel".

Syfte:

  • Genom att sammanbinda naturvetenskap och de estetiska språken få en förståelse för social och ekologisk hållbarhet.
  • Att aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhäller gemensamma demokratiska värderingar.
  • Att utmana barnen i deras utforskande att kunna förhålla sig kritiskt och föra resonemang med andra.
  • Utmana barnens föreställningar kring könsroller.

Målformulering:

  1. Utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.
  2. Att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.
  3. Att förstå andras perspektiv.

Uppgifter

  • Nuläge

  • Måla sin familj