Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English åk 4 (New Champion 4)

Skapad 2017-11-23 11:42 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 6 Engelska
To be, or not to be, that is the question. William Shakespeare.

Innehåll

 

Syften för arbetsområde eller ämnet

Centralt innehåll

Undervisningens innehåll:

Genom enskilda och gemensamma lekar och övningar, samt arbete med texterna i New Champion 4 kommer du att öka ditt förråd av ord och fraser, samt att ges tillfälle att använda dessa både muntligt och skriftligt. Texterna du arbetar med, kommer främst att vara i presens. Du kommer också få lära dig grundläggande grammatik, t.ex. regelbunden plural, böjningen av verbet be och användandet av the respektive a/an. När vi tittar på serien Muzzy comes back och andra filmer som är på engelska, övar du din förmåga att förstå talad engelska.

Kunskapskrav

Kunskapskrav för betyg E (lägsta godkända betyg) för årskurs 6:

Bedömning

 • Du ska kunna lyssna och förstå en kortare dialog av tydligt talad engelska.
 • Du ska kunna läsa och översätta en åldersadekvat engelsk text .
 • Du ska kunna läsa och förstå en engelsk text.
 • Du ska kunna skriva och stava frekventa ord.
 • Du ska kunna formulera meningar samt en kortare text på engelska.
 • Du ska kunna läsa, skriva och förstå enkel grammatik, t.ex. regelbunden plural, böjningen av verbet be samt användandet av the respektive a/an.
 • Du ska kunna berätta på engelska, samt kunna svara på enkla frågor t.ex. om dig själv eller beskriva en bild.

Bedömningen kommer att ske i samband med läxförhören, samt vid provtillfällen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: