Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig framställning

Skapad 2017-11-23 12:09 i Djupedalskolan Härryda
Ett arbetsområde där eleverna skall utveckla sin förmåga att kommunicera muntligt via en muntlig presentation
Grundskola 6 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Nu ska vi lära oss om hur det går till att hålla en muntlig framställning inför klassen! Vi kommer att ha en genomgång om vad man ska tänka på och sedan ska ni alla få hålla var sitt tal om en valfri drog.

Innehåll

Detta är ett samarbete mellan svenskan och samhällskunskap, där ni får välja en valfri drog att redovisa om. 

Kursplan svenska

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 

Konkretisering av målen

Skolan skall sträva efter att varje elev:

 • Utvecklar ett rikt och väl anpassat språk och via talandet utvecklar förmågan att kommunicera med andra

 • Utvecklar sin förmåga att lyssna på andra samt diskutera och argumentera för sin åsikt

Kursplanen för svenska

Skolan skall via undervisningen i ämnet Svenska sträva efter att eleven:

 • Utvecklar sin förmåga att kommunicera muntligt och via talet formulera faktamässiga uppgifter eller egna erfarenheter och åsikter

 • Utvecklar sin förmåga att använda olika typer av källor för att hämta nödvändig information inför framställningen

 

Konkretisering av vad som ska bedömas

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Muntligt redogöra för antingen faktamässiga uppgifter eller annan typ av muntlig presentation
 • Tala tydligt så att alla förstår vad som sägs
 • Hålla en röd tråd i presentationen som underlättar för åhörarna att hänga med
 • Använda kroppsspråket för att visa ditt engagemang
 • Använda någon typ av hjälpmedel för att göra presentationen tydlig
 • Påbörja och avsluta presentationen på ett effektfullt sätt

 

Undervisning

Undervisningen kommer att bestå utav lärarledda genomgångar där vi tillsammans diskuterar vad en muntlig framställning bör innehålla samt hur talaren bör bete sig framför publiken. Eleverna kommer att få tid till att söka information om det de vill tala om samt tid åt att förbereda en muntlig presentation och träna på den tillsammans med en klasskamrat. 

 

 

Här finns fler instruktioner till uppgiften: https://docs.google.com/document/d/1n9_xo38WtZKi991JJXQ-ndD39Gn9nsMXe2AtPDmihW4/edit

Matriser

Sv SvA
Muntlig presentation om droger

Muntlig presentation

Kunskapskravet för E enligt HEJA: Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett ganska bra sätt.
Kunskapskravet för E är ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Kunskapskravet för E är ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: