Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är väder?

Skapad 2017-11-23 13:46 i Nyhemsskolan F-3 B Halmstad
Grundskola 4 Fysik
Hur uppstår vindar, moln, regn och snö? Varför är solen så viktig för livet på jorden? Vad är en energikälla? Hur kan vi spara värme? Hur sprider sig värme? Vad är en väderprognos? Hur kan man mäta väder? Det är frågor som du ska kunna besvara efter det här arbetsområdet.

Innehåll

Utgångspunkt

I elevgruppen finns till viss del kunskaper om begrepp på olika vanliga väderfenomen samt vattnets kretslopps betydelse för de olika väderfenomenen. Förmågan att kunna använda begreppen för att förklara olika väder behöver dock fördjupas hos många. Det finns en stort intresse i gruppen kring mer extrema väderfenomen, såsom storm, tornado och orkan.

 

För att nå godtagbara kunskaper ska du:

kunna beskriva varför solen är viktig för livet på jorden.

kunna ge något exempel på hur vi kan spara värme.

kunna ge något exempel på hur värme kan sprida sig.

kunna förklara hur vindar uppstår.

veta hur moln, regn och snö bildas

kunna förklara vad som menas med väderprognos och ge något exempel på hur man kan mäta väder

du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar, du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungera

du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungera ganska bra i undersökningar

du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar, du diskutera på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader beror på, du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre

du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort  och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild

 

För att nå mer än godtagbara kunskaper ska du:

kunna beskriva varför solen är viktig för livet på jorden.

kunna ge flera exempel på hur vi kan spara värme.

kunna ge flera exempel på hur värme kan sprida sig.

kunna förklara hur vindar uppstår.

veta hur moln, regn och snö bildas

kunna förklara vad som menas med väderprognos och ge flera exempel på hur man kan mäta väder

du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar, du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungera

du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungera bra i undersökningar

du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar, du diskutera på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader beror på, du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre

du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort  och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild

 

Aktuella begrepp: blixt, dimma, energi, hagel, isolering, kyla, leda värme, meterolog, moln, nederbörd, regn, snö, solceller, solenergi, temperatur, tromb, vind, väderprognos, värme, åska, årstider

 

Genomförande:

genomföra olika undersökningar för att påvisa hur olika väder uppstår

genomföra olika undersökningar för att visa hur värme sprider sig

läsa olika typer av texter

titta på film

gemensamma genomgångar

göra väderkartor

dramatisera,

EPA

arbeta med olika studietekniker

checkpoints

självskattning

 

Anpassningar:

Bildstöd

Inläsningstjänst

Comfort focus

Ipad

 

Material:

Koll på NO åk.4

Gamla nationella prov

Sli

Studi

Youtube

Diverse undersökningsmaterial

 

 

 

 

Bedömning och dokumentation:

Väderprognos: vi gör en väderkarta och du får bli meterolog  för en dag

Göra undersökningar och använda utrustning: delta aktivt och på ett ansvarsfullt sätt när vi gör olika undersökningar

Vindar samt olika nederbörd: information som presenteras i ett brev

Värme: håll vattnet varmt genom en undersökning

Undersökningar: delta aktivt muntligt och bidra till att arbetet leds framåt

 

 

Tidsperiod: v.49 2017 till v.5 2018

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  C 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Fy  C 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
  Fy  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
  Fy  C 6
 • Eleven kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: