👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntligt framförande åk 4 HT17

Skapad 2017-11-23 14:41 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Svenska
Eleverna ska arbeta med retorik där målet är att utveckla sitt muntligt framförande. Vi kommer att utföra olika improvisationsövningar och öva på bl.a. kroppsspråk och talarteknik. Arbetsområdet sträcker sig över 4 veckor.

Innehåll

Syfte

 • Känna till grundaren- Aristoteles. 
 • Känna till olika talartekniker, på vilket sätt man ska tala beroende på mottagare, hur man ska tala utifrån känslor.
 • Kroppsspråk. 
 • Att hålla sig till ämnet, ha en röd tråd i sitt tal. 

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

 • Att argumentera i olika  och samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera genomföra en muntligt presentationer. Hur gester och kroppsspråk kan påverka ens presentationer. 

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord. 
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.

Arbetssätt och redovisningsform

 • Arbeta med grundboken Zoom Svenska år 4 samt arbetsuppgifter till boken.
 • Olika improvisationsövningar.
 • Olika klipp om muntligt framförande från UR.se/skola. 

Bedömning Kunskapskrav

 • Hålla tal inför hela klassen- individuellt.
 • Tala om någon man ser upp till och återberätta en incident. 
 • Diskussioner i helklass. 
 • Pararbeten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Muntligt framförande

Muntligt framförande

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ögonkontakt
Du tittar ner i papperet största delen av tiden.
Du har ögonkontakt med publiken då och då.
Du har ögonkontakt med publiken större delen av tiden.
Språk
Du för berättelsen framåt genom många ”sen”.
Du har ett bra språk men få ord som är typiska för det ämne du berättar om.
Ditt ordval är varierat och orden passar till ämnet.
Tal
Du talar för fort / för tyst.
Du talar så att alla hör och du talar lagom fort.
Du talar med betoning och inlevelse.
Begripligt innehåll
Du har en enkel handling som går att följa.
Du har en god struktur som gör det lätt att följa och förstå det du redovisar.
Du har en intresseväckande inledning, en berättande/redogörande del och en tydlig avslutning.
Övrigt
Du står tyst och stilla och väntar på din tur.
Du lyssnar intresserat när dina kompisar redovisar/ställer frågor efter redovisningen.
Du kan ”flika in” om din kompis kommer av sig.