👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zick Zack Återberättande texter

Skapad 2017-11-23 14:42 i Lötenskolan Flen
Planering av arbete med återberättande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 4 – 6 Svenska
I svenskan använder vi boken Zick-zack och arbetar nu med återberättande texter.

Vi kommer att lära oss hur återberättande texter är uppbyggda, vilka inledande tidsord som är vanliga och vad man ska tänka på när man planerar en återberättande text. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att på egen hand skriva varsin text.

Innehåll

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om återberättande texters struktur.
Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska för återberättande texter.
Vi kommer skriva texter tillsammans.
Vi kommer att träna på att använda tankekarta/mindmap som ett stöd för vårt skrivande..
I slutet av området skriver vi en egen återberättande text.

Bedömning

Jag kommer bedöma:

 • hur du skriver en inledning som ger svar på frågorna vem?, var? varför?,vad? och när?
 • hur du använder dig av olika tidsord som hör till berättande texter.
 • att du använder dig av verb i preteritum (dåtid)
 • att du har en kronologisk ordning i din text och att du delar in texten i stycken.

Uppgifter

 • Återberättande text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Återberättande texter.

Ny nivå
Ny nivå
Du har en inledning som ger svar på frågorna vem, var, varför, vad och när?
Du kan med hjälp skriva en inledning som ger svar på frågorna.
Du skriver en inledning som ger svar på de flesta frågorna.
Du skriver in inledning som ger svar på alla frågor.
Du använder dig av olika tidsord i din berättelse.
Du kan med hjälp använda dig av olika tidsord. Du använder ett få tal olika ord.
Du kan använda olika tidsord och du varierar dem
Du kan använda dig av många olika tidsord och du varierar dem.
Rätt använder rätt tidsform på verben i din text.
Du kan med hjälp använda dig av rätt form av verben, preteritum, i din text.
I din text är den största delen av verben i preteritum.
Du använder dig av rätt form av verben, preteritum i din text.
Du har en kronologiskordning i din text.
Du kan med hjälp skapa en kronologisk ordning.
De flesta stycken i din text kommer i en kronologiskordning.
Alla stycken kommer i kronologisk ordning.

Sv
Cheklista för en återberättande text.

Innehåll
Innehållet i min inledning svarar på frågorna vem, var, varför, vad och när?
Struktur
Jag följer strukturen för en återberättande text, med inledning, ett antal händelser och avslutning.
Jag har delat in texten i stycken som följer en kronologisk ordning.
Tempus
(tidsform av verben)
Jag använder preteritum i hela texten.
Språk
Jag använder stor bokstav och punkt korrekt.
I stort sett alla ord i min text är rättstavade.
Handstil
Min handstil är lätt att läsa.