Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora tal, geometri, decimaltal, vikt och volym, temperatur och diagram årskurs 5

Skapad 2017-11-23 14:48 i Edsskolan Östhammar
Matteborgen 5A från Natur & kultur
Grundskola 5 Matematik
Matematik finns överallt och vi behöver kunna matematik för att förstå vår omvärld och klara oss bättre i livet. Under höstterminen kommer vi att arbeta särskilt med: - Läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000  - Geometri och längdenheter. - Innebörden av decimaltecken, tiondel och hundradel. - Vikt och volym. - Temperatur, tabeller och diagram.

Innehåll

Mål

Stora tal

 • Kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-1000 000.
 • Kunna storlektsordna tal.
 • Kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet.
 • Kunna avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet.

Geometeri

 • Kunna räkna ut en rektangels area och använda enheterna cm² och m².
 • Kunna använda enheterna meter, kilometer och mil.
 • Förstå och använda skala.

Decimaltal

 • Kunna skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter.
 • Kunna skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar.
 • Kunna storlektsordna decimaltal.
 • Kunna addera och subtrahera enkla decimaltal.

Vikt och volym

 • Kunna jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter.
 • Kunna växla mellan olika volymenheter.
 • Kunna jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram.
 • Kunna växla mellan olika viktenheter.

Temperatur och diagram

 • Kunna läsa av termometern.
 • Kunna läsa av, förstå och rita linjediagram och cirkeldiagram.
 • Kunna räkna ut medelvärde.

 


Undervisningen

 • Gemensamma genomgångar och gruppdiskussioner.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i bland annat Matte Direkt Borgen 5A.
 • Färdighetsträningsträning och problemlösning.
 • Diagnoser och prov.

 

 

Bedömning

Dina kunskaper och förmågor kring ovanstående mål kommer att bedömas genom:
 • Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt vid genomgångar och vid klassdiskussioner.
 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna.
 • Dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.

 

Matriser

Ma
Matris i Matematik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Stora tal-taluppfattning
Du ska kunna läsa, skriva och storleksordna tal inom talområdet 0 - 1 000 000
 • Ma  1-3
Du kan säga, läsa, skriva och storleksordna tal upp till en miljon.
Du har en god uppfattning av talens värde.
Du har mycket god uppfattning av talens värde.
Stora tal-De fyra räknesätten
Du ska kunna räkna med de fyra räknesätten samt multiplicera och dividera tal med nollor på slutet
 • Ma
 • Ma  4-6
Du kan oftast räkna med de fyra räknesätten samt multiplicera och dividera tal med nollor på slutet.
Du är säker när du ska räkna med de fyra räknesätten.
Du visar stor säkerhet när du ska räkna med de fyra räknesätten.
Du ska kunna följa matematiskt resonemang vid problemlösning (textuppgifter) i de fyra räknesätten samt bedöma rimlighet i svaret.
 • Ma
Du kan oftast visa hur du tänker när du räknar ut tal. Du funderar oftast över svaret för att se om det är rimligt.
Du behärskar det matematiska språket och kan göra uträkningar. Du reflekterar över svaret för att se om det är rimligt.
Du visar på ett djupare sätt att du behärskar det matematiska språket. Dina tankegångar är tydligt redovisade och enkla att följa.
Geometri
Du ska kunna uppskatta och mäta längder samt växla mellan olika längdenheter.
 • Ma  4-6
Du är oftast säker då du ska mäta längder, uppskatta längder och växla mellan olika längdenheter.
Du är säker både på att mäta och uppskatta längder samt växla mellan olika längdenheter.
Du visar stor säkerhet på att mäta och uppskatta längder samt växla mellan olika längdenheter.
Du ska kunna uppskatta och räkna ut areor på rektanglar och kvadrater.
 • Ma  4-6
Du kan oftast uppskatta och räkna ut areor på rektanglar och kvadrater.
Du är säker på att uppskatta och räkna ut areor samt använda rätt enhet. Du kan även med viss hjälp konstruera och räkna ut areor på kombinerade figurer, ex. två sammansatta rektanglar.
Du är säker på att uppskatta och räkna ut areor samt använda rätt enhet. Du kan även konstruera och räkna ut areor på kombinerade figurer, ex. två sammansatta rektanglar.
Du ska förstå och kunna använda skala samt begreppen förstoring och förminskning.
 • Ma  4-6
Du förstår och kan använda skala. Du förstår begreppen förstoring och förminskning.
Du har goda kunskaper om skala och kan konstruera egna ritningar och uppgifter.
Du har mycket goda kunskaper om skala och kan konstruera avancerade ritningar och uppgifter.
Decimaltal
Du ska kunna läsa, skriva och storleksordna decimaltal samt addera och subtrahera enkla decimaltal
 • Ma  4-6
Du kan läsa, skriva och storleksordna decimaltal samt addera och subtrahera enkla tal. Du kan oftast göra enkla uträkningar i flera steg.
Du kan läsa, skriva och storleksordna decimaltal samt göra uträkningar med uppställning och i flera steg i både addition och subtraktion.
Du kan läsa, skriva och storleksordna decimaltal. Du visar stor säkerhet vid uppställning och vid uträkningar i flera steg i både addition och subtraktion.
Vikt och volym
Du ska kunna jämföra, använda och växla mellan olika volym- och viktenheter.
 • Ma  4-6
Du känner dig ganska säker på att jämföra, använda och växla mellan olika volym- och viktenheter.
Du känner dig säker på att jämföra, använda och växla mellan olika volym- och viktenheter.
Du visar stor säkerhet när du ska jämföra, använda och växla mellan olika volym- och viktenheter. Du visar stor säkerhet vid problemlösning med vikt och volym.
Tabeller och diagram
Du ska kunna läsa av och konstruera tabeller och olika sorters diagram samt kunna räkna ut medelvärde.
 • Ma  4-6
Du kan läsa av termometrar. Du kan läsa av tabeller och diagram, du kan konstruera tabeller samt stapel- och linjediagram med viss hjälp.
Du kan läsa av termometrar. Du kan läsa av tabeller och diagram, du kan även konstruera egna undersökningar, tabeller samt stapel-och linjediagram.
Du kan läsa av termometrar. Du visar stor säkerhet när du ska läsa av tabeller och diagram. Du visar även stor säkerhet när du ska konstruera egna undersökningar, tabeller samt stapel- och linjediagram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: