Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och tryck

Skapad 2017-11-23 15:37 i Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 13/14
Grundskola 4 – 6 Fysik
Du vet säkert redan att vi inte kan leva utan luft. Luft är något av det viktigaste vi har men vi tänker sällan på luften. Antagligen är det för att luften är färglös, smaklös, att den inte luktar någonting och för att vi ofta lätt kan röra oss genom den. Luften finns överallt, den väger något och den består av någonting

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Målet med det här arbetsområdet är att du ska:

  • veta luftens sammansättning
  • kunna genomföra enkla undersökningar
  • kunna dokumentera dina undersökningar och resultat i ord och bild
  • kunna beskriva flera av arbetsområdets expertord

Hur ska vi lära oss detta?

I läroplanens centrala innehåll står det att du ska arbeta med:

  • Luftens egenskaper och sammansättning.
  • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter

Vad som kommer att bedömas:

Under arbetet kommer jag att bedöma dina kunskaper och din förmåga att:

- känna till luftens sammansättning

- utföra enkla undersökningar

- dokumentera dina undersökningar

- förklara vad de olika expertorden betyder

Hur du får visa vad du kan:

 

Genom att aktivt delta i arbetspassen kan du visa dina kunskaper samt att du skriftligt eller muntligt kommer att få visa dina kunskaper angående luftens egenskaper och sammansättning,

Matriser

Fy
Luft och tryck

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
luftens sammansättning
Har kunskap om vilka gaser luften består av.
Har kunskap om vilka gaser luften består av samt hur mycket av varje gas det är i luften.
utföra undersökning
Kan med hjälp utföra undersökningar i arbetsområdet.
Kan utföra undersökningar och använder utrustning på ett sätt som fungerar ganska bra.
Kan utföra undersökningar och använder utrustning på ett sätt som fungerar bra.
dokumentation
Visar på ett enkelt sätt hur du gjort och vad du kommit fram till med hjälp av ord och bild.
Visar på ett utvecklat sätt hur du gjort och vad du kommit fram till med hjälp av ord och bild.
Visar på ett välutvecklat sätt hur du gjort och vad du kommit fram till med hjälp av ord och bild.
expertord
Kan beskriva 1-3 av expertorden.
Kan beskriva 4-6 av expertorden.
Kan beskriva 7-9 av expertorden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: