👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2017-11-23 17:47 i Trönö skola Söderhamn
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska
Du ska få lära dig kring rymdens uppkomst, stjärnor och stjärnbilder, månens olika faser samt förhållandet mellan jorden, solen och månens rörelser. Du kommer även få ta del av äldre funderingar och berättelser kring rymden.

Innehåll

Det här ska vi lära oss:

Året runt i naturen

 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. 

Berättelser om natur och naturvetenskap

 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

 

Så här ska vi arbeta

 • arbeta åldersblandat i 1-3 grupper.
 • läsa faktatexter och träna läsförståelse
 • se filmer
 • spela spel
 • skriva egna faktatexter
 • diskusskutera i grupper och helklass
 • göra en modell över hur solen, jorden och månen rör sig
 • göra en teckning över planeternas ordning i solsystemet 

 

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • visa och förklara hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3