👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema undersökning

Skapad 2017-11-23 19:49 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Nyheter i olika medier.

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer vi studera nyheter i tidningar, på TV och på Internet. Vi kommer att diskutera nyttan av nyheter och hur vi kan vara kritiska mot de medier vi använder. Vi kommer också att öva på att värdera nyheter och på att presentera nyheter.

Konkreta mål

Eleven ska kunna återge innehållet i nyheter från olika medier.

Eleven ska kunna diskutera nyhetsvärdet i jämförelser mellan olika artiklar.

Eleven ska kunna kritiskt granska Internet som källa för nyheter.

Eleven ska kunna presentera en nyhet.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer ligga vid att öva muntlig framställning inför filminspelning.

Bärande begrepp

Media

Nyheter

Artikel

Reportage

Inslag

Journalist

Nyhetsvärde

Rubrik

Matriser

Sh
Tema undersökning

Underlag saknas för bedömning
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleven ska kunna återge innehållet i nyheter från olika medier.
Eleven ska kunna diskutera nyhetsvärdet i jämförelser mellan olika artiklar.
Eleven ska kunna kritiskt granska Internet som källa för nyheter.
Eleven ska kunna presentera en nyhet.