Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träningsdagbok

Skapad 2017-11-23 20:40 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 Idrott och hälsa
Vi startar upp arbetet med teori och senare ska du fundera över hur du vill lägga upp ditt fortsatta arbete med uppgiften "Mål, planering, genomförande och utvärdering".

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Centralt innehåll som kommer att beröras:

Beskrivning

Din uppgift är nu att föra en träningsdagbok över de aktiviteter och träningsmoment som du genomför. .

 

Varför för man träningsdagbok?

För att få ut det mesta av sin träning bör man föra träningsdagbok. Den hjälper dig att uppnå ett bättre resultat både kort- och långsiktigt. Liten som stor, ung som gammal, det finns ingen anledning att inte följa upp sin träning. Om du tidigt i din träningskarriär börjar skriva träningsdagbok ökar dina möjligheter för att lyckas.

 

Tanken är att du genom att föra denna dagbok ska fundera och reflektera över:

• hur aktiv du är

• vikten av att ha en målsättning

• din hälsa

• hur du kan förändra och förbättra ditt sätt att träna och vara aktiv.

 

Vad ska jag skriva?

- Du skall ha en målsättning med din träning under dessa veckor.

- Du skall skriva upp de träningspass du gör dessa veckor.

- Du skall utförligt analysera hur aktiviteterna och din målsättning påverkar din hälsa samt fysiska förmåga.

 

Du ska skriva ner dina aktiviteter och märka dem med träning eller vardagsmotion UNDER 14 DAGAR. Med träning menas all träning som du planerar in, där du byter om till träningskläder, blir svettig och varm och där pulsen höjs. Med vardagsmotion menas de fysiska aktiviteter som du gör under dagen (t.ex. promenerar, cyklar, hugger ved, mm). Flera aktiviteter per dag går bra att fylla i.

 

Träningsdagboken för du själv på funbeat (på datorn eller i appen)

Var noga med att skriva ner tiden som dina träningspass eller vardagsmotion tar!

Efter att du genomfört din träningsvecka och skrivit ner dina träningspass ska du svara på de frågor som finns på pappret. Det är viktigt att du reflekterar utifrån dina förutsättningar och mål.

 

1. Vilka var/är dina målsättningar?

 

2. På vilket sätt täcker din träning upp så att du når dina målsättningar?

 

3. Fattas det något i din träning för att du ska nå dina målsättningar?

 

4. Titta på dina målsättningar igen. Finns det saker i ditt övriga liv som du tänker extra på för att nå dina mål? (t.ex. kost, livsstilsval, sömn m.m.).

 

5. Avslutningsvis vill jag att du funderar över vad som får dig att må bra. Vad gör du i ditt liv för att behålla en bra hälsa (både fysiskt, psykiskt och socialt)? Finns det något du skulle behöva tänka på för att må bättre?

 

Inlämning senast 31 januari på Google drive, skapa en mapp som heter Idrott.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

Teoriarbete 
1. Hur utförligt, med egna ord, du beskriver och reflekterar i de
    olika frågeställningarna. 

2. Hur väl du visar och använder dig av dina kunskaper under
    idrotten. 

"Målarbete"

1. Din förmåga att planera ditt arbete mot målet. Har du reflekterat över frågorna i din inledning?

2. Din förmåga att utvärdera arbetet mot målet. Har du reflekterat över frågorna i din utvärdering?

3. Din förmåga till att se samband, analysera och dra slutsatser.

Det är viktigt att du har kommunikation med mig så att jag kan se din arbetsprocess och stödja dig i ditt arbete.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9

Matriser

Idh
Din rubrik

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Sätta upp mål, planera, genomföra
 • Idh
Du kan på ett i huvudsak sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Du kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Utvärdering av uppsatt mål
 • Idh
Du kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggdaresonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggdaresonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Förmåga 4

Idh
Idrott & Hälsa - "Mål, planering, genomförande och utvärdering"

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Idh
Idrott & Hälsa - "Mål, planering, genomförande och utvärdering"

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: