Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novellarbete ht-18

Skapad 2017-11-24 08:03 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 9 Svenska
"Noveller är små fönster in till andra världar och andra tankar och andra drömmar. De är resor du kan göra till andra sidan av universum och ändå vara tillbaka vid middagstid". Vi läser noveller, från olika tider genom att närläsa och djupläsa för att kunna analysera deras innehåll och form.

Innehåll

 

Så här arbetar vi

Vi läser olika noveller. Tillsammans i klassen och på egen hand får du träna på att läsa mellan raderna och på att utläsa tema, motiv och budskap.

Vi kommer att jämföra olika novellers språk med varandra.

Vi kommer också diskutera hur de är skrivna utifrån begrepp som dramaturgi, kronologisk ordning, återblickar, parallellhandling, konflikt, berättarperspektiv, början och slut, miljö- och personbeskrivningar, gestaltningar, inre och yttre dialoger.

Vi kommer att arbeta med att skriva en parafras (omskrivning) av en av novellerna.

 

 

Matriser

Sv
Novellanalys

Kunskapskraven för E är ej uppnådda
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Tolka & resonera om budskap
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Historiska & kulturella sammanhang
Eleven drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Samtala och diskutera
- diskutera och argumentera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller bredda dem.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
- innehåll, beskrivningar och dramaturgi
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med med komplex uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: